Příruční knihovna: Slovníky a glosáře

ABKLEX – slovník zkratek

 • ABKLEX je slovník zkratek z oboru informatiky a telekomunikací.
 • Obsahuje výběr asi 12 800 zkratek v anglickém, německém a francouzském jazyce.
 • Zkratky jsou rozepsány v originální podobě.
 • Nerozlišuje se přesně psaní velkých a malých písmen.
 • Případná ochranná známka u příslušné zkratky není v seznamu vyznačena.
 • Pro plnotextové vyhledávání můžete použít vyhledávacího okna vpravo nahoře.
 • Copyright © Wulf Alex, Karlsruhe, 1994, 1999–2011
 • Stav: 01.01.2008

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9

 

Y

Y2K    Year 2000 p. Chr. n.
YABA    Yet Another Bloody Acronym (Slang)
YAFIYGI  You Asked For It, You Got It (Slang)
YAFFS   Yet Another Flash File System
YALE    Yet Another Learning Environment
YAODL   Yet Another Object Description Language
YAPL    Yet Another Programming Language
YCAGWYW  You cannot always get what you want (Slang)
YKWIS   You Know What I'm Saying (Slang)
YMMD    You Made My Day (Slang)
YMMD    Your Mileage May Differ/Diminish (Slang)
YMMV    Your Mileage May Vary (Slang)
YODL    Yet one Other Document Language
YOU    YAST Online Update (SuSE)
YOYOW   You Own Your Own Words (Slang)
YP     Yellow Pages (NIS)
YTTT    You Telling The Truth (Slang)
YUV    (Farbmodell: Luminanz Y, Chrominanzwerte U, V)

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9