Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Zrádná slova v německém tisku

čtvrtek, 11. 8. 2005| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
Zprávy mezinárodního významu se často přebírají z anglických zdrojů. Práce německých novinářů tedy zabírají z velké části překlady anglických textů. "Mnoha (německým novinářům) připadá těžké se osvobodit od anglické předlohy, lpí na originálním textu a překládají slovo od slova, bez toho, že by se ptali, jestli je to tak možné říci i v němčině. Tak dochází někdy ke kuriózním nedorozuměním a extrémně svévolným novotvarům."
Zrádná slova (angl. false friends, něm. falsche Freunde) jsou doslovně přeložené výrazy, které ve druhém jazyce mají jiný význam. Vedle doslovně přeložených pojmů bez významu a bez přihlédnutí ke kontextu představují velkou skupinu překladových chyb, na které se dá často v německých médiích narazit.

Příklady chybně přeložených anglických slov
(zrádná slova, doslovné překlady nebo chybně zvolený význam)

billion - bilión - miliarda
boiler - průtokový ohřívač - parní kotel
create a monster - zplodit monstrum - ztratit kontrolu
drugs - drogy - léky
health club - zdravotní klub - fitness studio
sensitive - citlivý - lehce vznětlivý
silicon - silikon - křemík
sympathy - sympatie - soucit


V tomto smyslu: See you, take care! Podívej na sebe, vezmi starost!


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912