Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Současné postavení němčiny

pátek, 2. 9. 2005| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Svět jazyků
Radim Sochorek
Při příležitosti Mezinárodního kongresu germanistů, který se koná co pět let, vedl Deutschlandfunk rozhovor s některými delegáty, kteří vylíčili současné postavení germanistiky a německého jazyka.

V západní Evropě, USA a Kanadě je germanistika na ústupu. V USA na to má vliv vymírání generace emigrantů, v západní Evropě je němčina vytlačována španělštinou a angličtinou jako jazykem globalizace. V Nizozemsku mají dnes firmy problém najít překladatele pro němčinu.

Na druhou stranu zažívá němčina enormní boom v jiných částech světa: Asii (jmenovitě v Indii, Číně, Jižní Koreji), ve východní Evropě, v Polsku, Maďarsku a Bulharsku. Má to ještě něco do činění s koncem studené války, ale i s globalizací.

Němčina má ve vyučování v zahraničí tradiční image jazyka básníků a myslitelů, germanistika se vyučuje metodou klasické filologie, profesoři vyučují němčinu zároveň jako cizí jazyk, proto je "germanistika v zahraničí praktickou germanistikou, není teoretickou, kritickou germanistikou."

Ve Francii, pořadatelské zemi letošního kongresu, je germanistika zastoupena ve velkých centrech v Paříži, Lyonu, Toulouse. Němčina však zde ztrácí tradiční postavení druhého cizího jazyka po angličtině ve prospěch španělštiny. Dobré postavení má němčina v rámci kombinovaných studijních oborů na odborných vysokých školách. Němčina má pro Francouze svůj význam zejména díky úzké technické a hospodářské spolupráci s Německem.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912