Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Slovenští překladatelé mají vyšší sazby než čeští

pátek, 25. 11. 2005| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
Časopis ToP provedl dotazování českých a slovenských překladatelů a tlumočníků, který měl podchytit sociální strukturu dotazovaných a současnou cenovou úroveň na trhu. Uveřejněné výsledky vycházely ze vzorku 66 českých a 28 slovenských kolegů z hlavních, krajských a provinčních měst, částky se vztahovaly na tzv. normostrany u překladů (dále NS, tj. dle definice JTP 1500 znaků bez mezer) a denní sazby (8 hod.) tlumočení. Platí, že nejnižší ceny (pod 200 Kč/NS) se účtují nakladatelstvím, nejvyšší (1500 Sk/NS) přímým zákazníkům.

Česko: Nejčastěji jmenované částky za překlad: 300, 350 Kč/NS, za konsekutivní tlumočení: 5000, 6000 Kč/den. U konferenčního tlumočení byly nejčastěji jmenovány částky: 7000 a 6000 Kč/den.

Slovensko: Nejrozšířenějšími sazbami za překlad je 600, dále 400 Sk/NS. Za konsekutivní tlumočení se na Slovensku nejčastěji účtuje 4000 nebo 5000 Sk/den, za konferenční zdaleka nejčastěji 8000 Sk/den.

"Obecně se dá říci, že sazby na Slovensku jsou vyšší než v ČR, a to i tehdy, když započítáme kurzovní rozdíl." Ceny za tlumočení jsou naopak v České republice vyšší než u našich východních sousedů.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912