Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Na mezinárodní obchodní jednání si berte tlumočníka

sobota, 7. 1. 2006| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
"Před vlastním jednáním jsme se mohli velmi dobře bavit německy. Když ale šlo o konkrétní jednání, bylo vidět, že slovní zásoba našich partnerů v oblasti managementu nevystačovala, abychom se definitivně na něčem dohodli." Tak líčí své zážitky z obchodního jednání v Polsku jeden rakouský manažer. Věc mohla být úspěšně uzavřena teprve díky tlumočníkovi. I když obchodní partneři v Polsku často hovoří anglicky či německy, není možné se na to vždy spolehnout a je lepší jednat přes tlumočníka.

V článku pro německé čtenáře k problematice obchodních jednání v Polsku s respektováním místních zvyků jsou uvedena doporučení ohledně využití služeb tlumočníka:

 • Detailní brífink tlumočníka před zahájením jednání o pořadu jednání

 • Při jednání srozumitelné vysvětlení důležitých a komplexních bodů dvěma až třemi různými způsoby (jinými slovy)

 • Mluvit krátce, aby tlumočník neztratil nit

 • Tlumočník by měl možnost si psát poznámky

 • Příjemná atmosféra s přestávkami (5-10 minut každou hodinu)

 • Dostatek času na překlad

 • Nepoužívat přebytečné, málo známé nebo nářeční výrazy

 • Nepoužívat dvojité negace

 • Podstatné body psát na tabuli

 • Věci, které byly dohodnuty, zapisovat (např. do zápisu)

 • Tlumočník se nesmí stát samostatným účastníkem jednání.

 • Tlumočník má permanentně zajišťovat, aby si obě strany rozuměly a chápaly, co bylo řečeno, resp. co je myšleno.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912