Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Anketa: Jak si na světě účtují překladatelé němčiny

středa, 11. 1. 2006| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
Asociace tlumočníků a překladatelů v severním Německu (ADÜ Nord) provedla v uplynulých dvou letech internetovou anketu o příjmech překladatelů na volné noze s pracovním jazykem němčinou. Z výsledků odpovědí 805 respondentů vybírám dvě pasáže:

Na jakém základě si zpravidla účtujete své překladatelské služby?
(Dotazovaný mohl uvést více možností.)

- za řádek: 67 %
- za slovo: 45 %
- za hodinu: 26 %
- za stránku: 14 %
- za úhoz: 8 %

Účtování za řádek cílového textu je tradičně nejrozšířenějším způsobem účtování v Německu, více než tři čtvrtiny respondentů z této skupiny si účtují jako řádek 55 úhozů. Účtování za počet slov výchozího textu je rozšířené zejména v anglosaském prostoru, vlivem globalizace se šíří i do jiných zemí - tento způsob účtování se zřejmě nejvíce používá pro překlady z angličtiny do jiných jazyků (35 % dotazovaných). Po stránkách si, jak z ankety vyplynulo, účtují překladatelské služby v podstatě pouze literární překladatelé.

V jakém cenovém rozpětí se pohybuje Váš honorář (netto v €) v příslušném způsobu vyúčtování?
(Ve shrnutí nejsou zohledněny podrobnější faktory jako jazyková kombinace, délka řádku, místo působení překladatele apod.)

Průměrné cenové rozpětí za řádek:
1,11 až 1,53 € (Kč 33,30 - 45,90) pro přímé zákazníky
0,94 až 1,09 € (Kč 28,20 - 32,70) pro překladatelské agentury.

Průměrné cenové rozpětí za slovo:
0,12 až 0,16 € (Kč 3,60 - 4,80) pro přímé zákazníky
0,09 až 0,12 € (Kč 2,70 - 3,60) pro překladatelské agentury.

I když jsou čísla zajímavá, je třeba zohlednit, že se anketa obracela na překladatele na celém světě, globální rozdíly jsou tedy obrovské. Z Německa, odkud pochází 69 % respondentů, bývají podle zkušeností ceny za překlady o něco vyšší, než kolik vyplynulo z ankety. Naopak ve střední a východní Evropě jsou ceny za překladatelské služby často několikrát nižší.

Zajímavý je také pohled na podíl překladatelů, kteří si účtují své služby po stránkách. I zde vykračuje střední a východní Evropa se svými normostránkami z normálu.
Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912