Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Co je plattdeutsch?

sobota, 25. 11. 2006| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Svět jazyků
Radim Sochorek
Plattdeutsch nebo platt je označením pro dolnoněmecká nářečí, kterými se hovoří v severním Německu.

Dolní němčina zůstala nedotčena hláskovými změnami, kterými procházela v 6. až 8. století nářečí horní němčiny z jihu na sever až po hranici obou dialektů, která se nazývá Benrátskou linií.

Plattdeutsches Sprachgebiet
Jazykové území plattdeutsch

Srovnání několika slov v dolní a horní němčině:

dag - Tag - den
maken - machen - dělat
slapen - schlafen - spát
tied - Zeit - čas
wief - Weib - žena


Zatímco horní němčina je základem spisovného německého jazyka, plattdeutsch vykazuje z obou německých nářečních skupin hláskově bližší podobnost s angličtinou nebo fríštinou.

Největší rozkvět zažíval platt v letech 1200-1600, kdy se jako samostatný spisovný jazyk používal pro komunikaci v rámci hansy, od Vestfálského míru ale začal upadat, na rozdíl od velmi podobné sousední nizozemštiny, která se mohla díky státní autonomii dále vyvíjet jako spisovný jazyk. Spisovný platt byl postupně vytlačen spisovnou němčinou, za jeho pozůstatky je ještě považován mizející hovorový platt v Hamburku a Brémách.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912