Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Povolání: tlumočník

neděle, 15. 4. 2007| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
O požadavcích na povolání tlumočníka hovořili ve dvou článcích v německých novinách z prvního dubnového týdne Antje Kopp, viceprezidentka Spolkového svazu tlumočníků a překladatelů (BDÜ) a Klaus Ziegler, nástupnický referent regionu Německo v Mezinárodním svazu konferenčních tlumočníků (aiic).

Dnes jsou tlumočníci žádaní ve všech oblastech života: v politice, hospodářství, vědě a veřejné správě, na kongresech, tiskových konferencích nebo ve sdělovacích prostředcích. Škála tlumočených témat je široká. Silné nervy patří k práci tlumočníků stejně jako velká flexibilita - během několika málo dní se například musejí zapracovat do zcela rozdílných oblastí.

Optimálním předpokladem pro tlumočníky je dvojjazyčnost, která se dá zčásti nahradit zahraničním studiem. Je záhodno, aby tlumočník vedle své mateřštiny ještě ovládal dva další jazyky, výhodou je i další jazyk, ze kterého tlumočí pasivně. Požadované jsou i exotičtější jazyky.

Tlumočnického vzdělání je v Německu možné dosáhnout na odborných akademiích, odborných vysokých školách a univerzitách. Tomu, kdo tlumočnické studium neabsolvoval, se radí doklad o kvalifikaci formou složení státní zkoušky před příslušným zkušebním úřadem.

Protože většina tlumočníků i překladatelů pracuje na volné noze, musejí se také samostatně dále vzdělávat, nejpraktičtěji přípravou na své zakázky. Na seminářích, organizovaných profesními organizacemi, se mohou dozvědět o překladatelském softwaru nebo čistě podnikatelských tématech jako účetnictví nebo časovém managementu.

Pro těžké časy si řada z nich volí jako druhý sloup své činnosti překlady -, i přesto, že existují velké rozdíly mezi prací za psacím stolem a simultánním tlumočením ve stresových situacích. Nejpozději tehdy, když odpadne stálý zákazník, se jim však tato zadní dvířka vyplatí.

Oba dotazovaní jazykoví profesionálové shrnuli požadavky na tlumočníka takto: tlumočník musí pracovat soustředěně, rychle a přesně, být výřečný, mít jemný postřeh, vytrvalost, být iniciativní a flexibilní.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912