Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Důchodci vyučují staré německé psané písmo

pondělí, 7. 5. 2012| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Reálie
Radim Sochorek
V zapomnění pomalu upadá staré psané německé písmo. Kdo pátrá po svých předcích, studuje dobové dokumenty v archivech, matrikách, staré dopisy, deníky, závěti, narazí na něj i v České republice.

Das kunterbunte Geschichtenbuch
Titul dětské knihy v sütterlinu: Das kunterbunte Geschichtenbuch
(Knížka neuspořádaných příběhů)


Hamburské sdružení Sütterlinstube si dalo za úkol převádět texty ve staré psané podobě do latinky. O práci nemají nouzi: Ze všech částí světa dostávají každý týden poštou i elektronicky dokumenty nejrůznějšího rozsahu s žádostí o transkripci. Ačkoliv je sdružení nezisková organizace a její členové – z velké části v důchodovém věku – jsou dobrovolníci, prosí jen o poskytnutí finančního daru, který předávají domovu důchodců.

Písmo sütterlin


1911 – berlínský grafik Ludwig Sütterlin (1865–1917) byl pověřen, aby sjednotil do té doby různá psací písma v Prusku
1915 – oficiální psací písmo na pruských školách, paralelně k latinskému
1935 – povinné písmo na všech německých školách
1941 – nahrazeno latinkou
1945 – na západoněmeckých školách se až do 70. let vyučovalo vedle latinky
2009 – soud rozhodl, že vězeň smí psát dopisy v sütterlinu

Členové sdružení staré písmo také vyučují na večerní škole, v 5 dvouhodinovkách se mohou zájemci naučit psané písmo svých předků číst i psát.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2015

Informační servis ze světa mezi dvěma jazyky vydává od r. 2005 v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912