Soukromé aktivity

Titulkování & lokalizace softwaru

Překlad je naše vášeň, která nás neopouští ani ve volném čase

Titulkování filmů

Ze soukromé iniciativy vzešel projekt titulkování filmů v originálním německém znění českými titulky.

Díky použití vhodných hardwarových a softwarových nástrojů opatřujeme originální pořady v počítačovém videoformátu titulky. V pozadí projektu je fakt, že se v České republice německé pořady až na mizivé procento případů dabují. Český divák pak zpravidla vůbec nezná původní hlas herce, tempo jeho řeči, kadenci.

Proces titulkování není snadný. V horším případě se předpokládá takřka absolutní porozumění originálnímu znění se všemi komplikacemi: rušivými zvuky pozadí, mumláním, rychlou řečí, překřikováním, dialektovým zabarvením mluvčích. V lepším případě jsou k dispozici titulky v němčině pro neslyšící, které jsou vysílány společně s pořadem na teletextu, a které je možné nahrávat souběžně s obrazem a využít pro prostý překlad titulků. V případě, že tato předloha není k dispozici, vedle překladu slyšeného ještě je třeba provést spotting, tzn. segmentování překladu slyšeného na jednotlivé titulky a časově přesné přiřazení scénám, ve kterých se mluví. Časování je nesmírně důležité, protože hrozí nebezpečí, že se příliš brzkým zobrazením titulku prozradí "konec detektivky".

Titulek se musí zobrazit nejen ve správný okamžik, ale dále také právě tak dlouho, aby jej divák stačil přečíst, a aby titulek pokud možno nepřecházel do další scény, nebo nepoutal na sebe příliš dlouho pozornost - divák totiž při sledování titulkovaného pořadu neustále "skáče" z obrazu na titulek. Někdy se úpravy musí provést i u spottingu předlohových teletextových titulků.

Jedná se o soukromý projekt, jehož výstupy jsou v souladu s autorskoprávní legislativou neveřejné - otitulkovaný film vidí výhradně omezený počet překladateli blízkých, "testovacích", osob, soubor zhotovených titulků není dále šířen.

Práce na titulcích je náročnější formou prozkoušení překladatelských dovedností, a slouží i k procvičení technických možností pro profesionální použití.

Das Geheimnis des Golem

Schimanski: Tajemství Golema

Některé referenční projekty: Schimanski: Tajemství Golema, Zimní spáči

Lokalizace softwaru

Překlad uživatelského rozhraní do češtiny nebo němčiny, vycházíme ze zkušeností s překladovými projekty pro naše zákazníky.

Jednou z obtížných věcí při lokalizaci softwaru je rozdílná délka překládaných hesel ve výchozím a cílovém jazyce. Do vymezeného prostoru je třeba "vměstnat" překlad, aby byl výstižný a srozumitelný.

Acritum One-click BackUp for WinRAR

OCB – uživatelské rozhraní v našem českém překladu

Některé referenční projekty: OCB, EasyBlog

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Soukromé aktivity