Tlumočník – návod k použití

Interpretol forte®

Rychlé informace o produktu. Důležité informace, před prvním použitím si prosím pozorně pročtěte!

Milí zákazníci,

Váš poradce Vám doporučil použít pro zvýšení výkonnosti tlumočníka. Při správném použití je tento prostředek s to odstranit Vaše potíže, zvýšit Vaši spokojenost, a při pravidelném užívání předcházet potížím s porozuměním.

S ohledem na komplexní působení a ne nepodstatné náklady na tento humánní preparát Vás chceme požádat, abyste přesně dbali následujících pokynů.

Oblasti použití

Interpretol Forte® je vhodný k akutní (v některých případech i dlouhodobé) terapii následujících symptomů (které se zpravidla vyskytují jen u dospělých):

Potíže s porozuměním (confusio babylonica) všeho druhu a různého původu:

Způsobené zahraničními hosty, kteří se zmocnili němčiny (erratica teutonica a virus Nipponicum); jakož i německými uživateli cizích jazyků (morbus Lübke).Z jazykově-hygienických důvodů a kvůli profylaxi se osvědčil Interpretol Forte® obzvláště k zabránění jazykové kontaminace v endemických oblastech (Brusel, Štrasburk, Lucemburk) proti všem formám lingua mixtura gravis.

Vlastnosti

Interpretol Forte® je monosubstancí na přírodní bázi. Působí přímo na centrální nervový systém a je všeobecně snesitelná.

Šířce použití odpovídá spektru vlastností a účinných látek:

vox monotonus (baldriánový derivát) způsobuje uklidnění, především ve fázi usínání, zatímco příbuzná vox absens vede ke stimulaci srdeční aktivity a zvýšení krevního tlaku.

Dávkování a formy aplikace

Interpretol Forte® by se měl užívat denně, ne ale před 9. hodinou, bezprostředně po jídle nebo po 20. hodině. Zpravidla se požadovaný účinek dostaví ihned; pokud se však jeví jako příliš slabý, doporučuje se použití zmocněného širokopásmového specifika Interpretol Forte AIIC®.

Interpretol Forte® existuje ve dvou různých, ale z hlediska výkonu identických aplikačních formách:

Interpretol ForteConsec® se hodí díky své výtečné snesitelnosti obzvláště pro použití na tiskových konferencích, při slavnostních proslovech na letišti a přípitcích, Interpretol ForteSimul® se díky svému depotnímu a retardačnímu účinku hodí pro použití při několikadenních konferencích.

Kontraindikace

Velmi ojediněle se vyskytují i autoimunní obranné reakce (kroutění hlavou, nevolnost, někdy i zvracení), což se však dá zpravidla odvodit od předávkování. Eventuálně je nutné snížení dávkování nebo vyšší časový odstup mezi jednotlivým použitím.

Interpretol Forte® by se neměl užívat při projevech alergických reakcí vůči absolventům vysokých škol (phobia academica).

Vzájemné působení při použití dalších prostředků

Při současném použití homeopatických prostředků (překladatelé, filologové) se příležitostně vyskytují obranné reakce.

Současné užívání spacích a uklidňujících prostředků (sedativa, trankvilizér) je zbytečné.

Vedlejší účinky

Po (opětovné) aplikaci Interpretolu Forte® může příležitostně dojít je zčervenání v oblasti obličeje. Toto působení je zpravidla žádoucí ve smyslu kontroly vitality recipienta. Pokud by však mělo trvat delší dobu a rozšířit se na oční spojivky (conjunctivitis lacrimosa), je indikováno okamžité vysazení prostředku.

Velmi zřídka byly pozorovány případy cerebrální zráty orientace (confusio semantica) které se však většinou vyskytují při přestárlosti Interpretolu Forte® (Dodržujte datum trvanlivosti!).

Poznámka

Slabě matný vzhled Interpretolu Forte®, obzvláště po nočním použití, neomezuje nijak jeho účinek a je způsoben pouze zvýšenou koncentrací.

Poučení

Interpretol Forte® je vysoce účinný prostředek, který se musí používat jen při přísné indikaci.

Uchovávat v bezpečí! Chránit před zneužitím! Nepatří do rukou dětí!