Příruční knihovna: Slovníky a glosáře

ABKLEX – slovník zkratek

  • ABKLEX je slovník zkratek z oboru informatiky a telekomunikací.
  • Obsahuje výběr asi 12 800 zkratek v anglickém, německém a francouzském jazyce.
  • Zkratky jsou rozepsány v originální podobě.
  • Nerozlišuje se přesně psaní velkých a malých písmen.
  • Případná ochranná známka u příslušné zkratky není v seznamu vyznačena.
  • Pro plnotextové vyhledávání můžete použít vyhledávacího okna vpravo nahoře.
  • Copyright © Wulf Alex, Karlsruhe, 1994, 1999–2011
  • Stav: 01.01.2008

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9