Příruční knihovna: Slovníky a glosáře

Jazyky – dvoupísmenné kódy a názvy

  • Kódy jazyků podle normy ISO 639-1
  • Názvy jazyků v angličtině, němčině a češtině
  • Norma ISO 639-1 platná od roku 2002, definuje kódy 185 přirozených i umělých jazyků nebo jazykových rodin.
  • Pro použití v lexikografii, jazykovědě, knihovnictví, informačních službách
  • Legenda: † již neplatné, [] neoficiální, > nahrazeno
  • Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z