Ukázky překladů: recenze softwaru

Od roku 1999, kdy vznikl tento článek, se svět výpočetní techniky značně změnil. Je zde ponechán jako ukázka překladů textů s tématikou informačních technologií.

Clicktionary: Slovník na jedno kliknutí

Znáte Babylon? Tento nástroj překládá na kliknutí myší anglická slova do němčiny. Našli jsme alternativní program, který rovněž umí překládat anglická slova do němčiny, ale i v opačném směru: Clicktionary – slovník na jedno kliknutí.

Program je freeware a můžete si jej stáhnout z adresy Cleverlearnu. Má velikost 3,4 MB a je k dispozici v německé verzi pro Windows 95/98/NT.

Slova, která překládáte, se statisticky vyhodnocují, aby bylo možno slovník postupně přizpůsobovat potřebám uživatelů. CleverLearnu se zašlou také slova, která jste chtěli přeložit, která však ještě ve slovníku nejsou.

Tato slova budou přeložena a vložena do slovníku, takže budete schopni po další aktualizaci přeložit i tyto výrazy.

Na rozdíl od Babylonu nabízí Clicktionary překlad v obou směrech. Nemusíte přitom neustále přepínat mezi jazyky, protože tento nástroj samostatně rozpozná správný jazyk a ukáže příslušný překlad.

Tlačítko »sichern/uložit« je určeno pro další funkci: Do programu nejsou integrovány pouze německo-anglický a anglicko-německý slovník. Můžete si navíc do vlastního slovníku »ukládat« Vaši slovní zásobu, resp. slova, která se chcete naučit.

Jak to funguje? Kliknete na slovo, které neznáte, které byste se ale rádi naučili. v panelu, kde se zobrazí překlad, kliknete na »sichern/uložit«. Tím uložíte tento výraz do Vašeho osobního seznamu slov.

Později můžete svým seznamem procházet a učit se slovíčka. Navíc si můžete ke každému slovu uložit poznámku. Slova, která jste se naučili, můžete ze seznamu opět vymazat.