Ukázky překladů: recenze softwaru

Od roku 1999, kdy vznikl tento článek, se svět výpočetní techniky značně změnil. Je zde ponechán jako ukázka překladů textů s tématikou informačních technologií.

Rychlejší hledání ve slovníku

Na adrese Merriam-Webster Dictionary je možné vyhledávat významy anglických výrazů (anglicko-anglický slovník).

Dnes Vám chceme ukázat, jak můžete do svého prohlížeče Navigatoru nebo Exploreru vložit tlačítko, s jehož pomocí můžete v tomto slovníku rychle vyhledávat. Po vytvoření tlačítka už jen stačí označit myší příslušné slovo na webové stránce, a pak kliknout na toto tlačítko. Pomocí JavaScriptu se zvolené slovo integruje do dotazu na slovník a zobrazí se jeho význam.

Microsoft Internet Explorer

U Internet Exploreru se vyhledávací tlačítko integruje do symbolové lišty »Odkazy«. Pokud není tato lišta vidět, klikněte nejprve pravým tlačítkem myši do volného prostoru na symbolové liště. v kontextové nabídce zvolte »Odkazy«.

Na stránce s nápovědou k Merriam-Webster Dictionary najdete odkaz »Dictionary«. Přetáhněte tento odkaz na symbolovou lištu »Odkazy«.

Pokud se nyní chcete podívat do slovníku na nějaký výraz, označte příslušné slovo na webové stránce a klikněte na vytvořené tlačítko.

Netscape Navigator

Podobně jako v IE se v Navigatoru nazývá místo, kde se umístí tlačítko »osobní symbolová lišta«. Pokud není zobrazena, klikněte v nabídce na »Zobrazit« | »Ukázat« (»View« | »Show«). Zvolte »Osobní symbolová lišta« (»Personal Toolbar«).

Přetáhněte odkaz »Dictionary« ze stránky s nápovědou na osobní symbolovou lištu. Tam jej pusťte. Pokud se nyní chcete podívat na nějaké slovo, označte jej na webové stránce a klikněte na tlačítko v symbolové liště »Odkazy«, resp. »Osobní symbolová lišta«.

Chcete-li vyhledat slovo, které není na webové stránce, klikněte na tlačítko. Pokud jste neoznačili žádné slovo, otevře se vstupní dialog. Zadejte tam slovo, které chcete vyhledat.