Příruční knihovna: Slovníky a glosáře

Státní poznávací značky Německa, Rakouska a Švýcarska

 • Přehled platných státních poznávacích značek Německa, Rakouska a Švýcarska je slovníkem zkratek zeměpisných názvů správních jednotek tří států s němčinou jako úředním jazykem, sídel registračních míst (města, okresy, kraje, kantony) včetně informace o vyšší územní jednotce (spolková země, kanton).
 • Zahrnuty jsou i zvláštní poznávací značky – SPZ úřadů, orgánů správy a organizací, spadajících pod ministerstva. V přehledu jsou i značky, které jsou stále v platnosti, i když se již nepřidělují.
 • Při najetí myší nad značku se zobrazí příslušný vyšší správní celek.
 • Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

A · B · C · D · E · F · G · H · I · J · K · L · M · N · O · P · Q · R · S · T · U · V · W · X · Y · Z · 0-9

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Poznávací značky Německa, Rakouska, Švýcarska
Státní poznávací značky Německa, Rakouska a Švýcarska Poznávací značky – shora dolů:
Rakousko, Německo (dobíhá platnost), Švýcarsko, Německo.

Legenda – vyšší správní celky
 • Německo (spolkové země)
  • Baden-Württemberg = Bádensko-Württembersko
  • Bayern = Bavorsko
  • Berlin = Berlín
  • Bremen = Brémy
  • Brandenburg = Braniborsko
  • Hamburg = Hamburk
  • Hessen = Hesensko
  • Mecklenburg-Vorpommern = Meklenbursko-Přední Pomořansko
  • Niedersachsen = Dolní Sasko
  • Nordrhein-Westfalen = Severní Porýní-Vesfálsko
  • Rheinland-Pfalz = Porýní-Falc
  • Saarland = Sársko
  • Sachsen = Sasko
  • Sachsen-Anhalt = Sasko-Anhaltsko
  • Schleswig-Holstein = Šlesvicko-Holštýnsko
  • Thüringen = Duryňsko
 • Rakousko (spolkové země)
  • Burgenland
  • Niederösterreich = Dolní Rakousy
  • Oberösterreich = Horní Rakousy
  • Kärnten = Korutany
  • Salzburg = Salcbursko
  • Steiermark = Štýrsko
  • Tirol = Tyrolsko
  • Vorarlberg = Vorarlbersko
 • Švýcarsko (kantony)
  • Aargau
  • Appenzell Ausserrhoden
  • Appenzell Innerrhoden
  • Basel-Land = Basilej-venkov
  • Basel-Stadt = Basilej-město
  • Bern
  • Freiburg (Fribourg)
  • Genf (Genève) = Ženeva
  • Glarus
  • Graubünden = Grisonsko
  • Jura
  • Luzern = Lucern
  • Neuenburg (Neuchâtel)
  • Nidwalden
  • Obwalden
  • Schaffhausen = Šafhúzy
  • Schwyz
  • Solothurn
  • St. Gallen = Sv. Havel
  • Thurgau
  • Tessin (Ticino)
  • Uri
  • Wallis (Valais) = Valis
  • Waadt (Vaud)
  • Zug
  • Zürich = Curych
 • Další poznávací značky
  • Sonderkennzeichen= zvláštní poznávací značka