Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi k cizojazyčným rešerším

Jak u Vás funguje proces rešerše?

Při objednání specifikujete s uvedením doplňujících informací, co potřebujete vyhledat. Poté začneme s rešerší. Dostanete od nás předběžné výsledky a můžete se rozhodnout, jak máme postupovat dále: které informace je třeba rešeršovat dále do hloubky, které se mají přeložit. Výstupem rešerše je rešeršní protokol, shrnující výsledky hledání.

Čím se nezabýváte?

Nejsme tajnou službou, detektivní kanceláří ani agenty průmyslové špionáže. Informace hledáme z legálních zdrojů. Zásadně neposkytujeme interní informace, které se dozvíme v rámci zakázek pro jiné zákazníky.

Potřebujeme sestavit adresy zahraničních firem v určitém odvětví. Provádíte takovou činnost?

Můžeme pro Vás provést rešerši veřejně přístupných dat jako firemních kontaktů, sestavit, doplnit a aktualizovat databázi adres a zjistit informace o nabídce a sortimentu firem.

Kde se můžeme dozvědět o rešerších více?

Na našich stránkách najdete vedle základních informacích o této službě s přidanou hodnotou i překlad článku o povolání infobrokera.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Často kladené dotazy k rešerším