Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi k nabízeným službám všeobecně

Můžeme se spolehnout na to, že informace, které se dozvíte v průběhu zakázky, zůstanou důvěrné?

Veškeré neveřejné informace, které se dozvíme při přípravě na zakázku, komunikaci se zákazníkem, vypracování nabídky i v průběhu samotné zakázky, považujeme za stejně důvěrné jako bankovní nebo zpovědní tajemství.

Pro zabezpečení důvěrnosti informací Vám nabízíme a doporučujeme využít možnosti šifrované komunikace.

Proč bychom se měli obrátit právě na Vás?

Využijte našich profesních zkušeností na plný úvazek na zakázkách pro spokojené zákazníky z České republiky, Belgie, Lucemburska, Německa, Nizozemska, Rakouska, Slovenska, Švýcarska od roku 1995, dlouhá léta budovanou jazykovou, odbornou a překladovou kompetenci, kterou si doplňujeme dalším vzděláváním, spolehlivost a preciznost.

Naše překladová kompetence byla v roce 2006 prověřena překladatelskou a tlumočnickou zkouškou, absolvovanou s výborným prospěchem.

Jazyky a překladatelská činnost jsou naším povoláním i koníčkem.

Kde si můžeme ověřit Vaši existenci a oprávnění k podnikání?

Kopii živnostenského oprávnění dle § 10 zák. č. 455/1991 Sb., vydaného Úřadem městského obvodu Mor. Ostrava a Přívoz ke dni 25. září 1995, č. j. 95/713520/013980/013980B/25, si můžete stáhnout zde.

Aktuální výpis z Registru živnostenského podnikání a údaje z Registru ekonomických subjektů naleznete na níže uvedených adresách. Naše IČO je 63334488:

Jste překladatelská agentura?

Ne. Přijímáme zakázky na tlumočení a překlady, zpracováváme je však ve vlastní režii a na vlastní odpovědnost. Z toho plynoucí nevýhoda omezené kapacity je vyvážena výhodou stálé standardní kvality.

Jsme překladatelská agentura. Chcete s námi spolupracovat?

Vedle přímých zákazníků v komerční sféře a veřejném sektoru spolupracujeme i s několika tuzemskými a zahraničními agenturami, považujeme je za rovnocenné partnery pro dlouhodobou spolupráci.
Preferujeme kooperaci s agenturami, pro které práce nekončí zprostředkováním zakázky, ale které jsou aktivním prostředníkem mezi zákazníkem a tlumočníkem/překladatelem, pomáhají řešit nastalé problémy a poskytují přidanou hodnotu (poskytování terminologických seznamů, korektury hotových překladů, poskytování dalšího vzdělávání, zapůjčování techniky apod.).

Vyučujete cizí jazyk?

Ne. Věnujeme se výhradně poskytování překladatelských a tlumočnických služeb na plný úvazek.

Jak probíhá objednávka?

Pokud Vás naše nabídka oslovila, spojte se s námi, abychom se domluvili na detailech. Na zakázce začneme pracovat po potvrzení Vaší objednávky. Viz také dotazy Jak se fakturuje tlumočení?, Co nás bude u Vás stát překlad jedné strany A4? a následující.

Jak můžeme zaplatit?

Zpravidla vystavujeme fakturu na bankovní převod v Kč s dvoutýdenní splatností. Zejména u zahraničních plateb se vyplatí platby přes Moneybookers. Možná je i platba v hotovosti při předání nebo platba poštovní složenkou. Náklady na převod, resp. přepočet nese objednatel. U nových zákazníků očekáváme platbu předem. Jednotlivé možnosti plateb jsou popsány v Informacích o platbách.

Vyhledali jsme konkurenta, který je levnější než Vy. Proč by se přesto mělo vyplatit obrátit se na Vás?

Vybíráte-li si poskytovatele překladatelských služeb výhradně podle nejnižší ceny, počítejte s riziky: amatérský tlumočník jako Váš komunikační kanál při jednání se zahraničním obchodním partnerem může vyvolat nedorozumění a znemožnit uzavření obchodu. Prezentujete-li se lacině přeloženou prezentací, vrhne to stín neprofesionality i na Vaši firmu.

Provádíme výběrové řízení na dodavatele překladatelských služeb, jediným kritériem je cena. Máte zájem?

Podle našich dlouhodobých zkušeností takový postup vede k všeobecnému poklesu kvality překladů. Rádi se ale necháme poměřit s jinými nabízejícími srovnáním referencí, kvalitou zkušebního překladu, zkušeností s příslušným tématem, kvalifikace a délky praxe v poměru k ceně.

Je možné si zadat soukromou zakázku?

Počínaje rokem 2000 zakázky typu překlady dokumentů či tlumočení akcí soukromého charakteru zásadně nepřijímáme. Příklady soukromých zakázek: překlad soukromého dopisu i nedůvěrného charakteru nebo tlumočení rodinné akce. Naproti tomu je samozřejmě možné si objednat překlad pro soukromou potřebu, např. překlad návodu k použití, úředního dopisu v cizím jazyce, tlumočení na úřadě apod.