Často kladené dotazy (FAQ)

Otázky a odpovědi k tlumočení

Jaké informace potřebujete znát k tlumočení?

Před objednáním je pro nás důležité znát termín, místo konání, kontaktní osobu, předběžnou délku, téma, formu tlumočení, strany, pro které se bude tlumočit a počet jejich účastníků. Tyto informace podléhají mlčenlivosti stejně tak, jako interní informace, které se dozvíme v průběhu zakázky.
Podklady jako program jednání, informační brožury o firmě/předmětu tlumočení, korespondenci o akci, připravenou prezentaci nebo další informace, s jejichž pomocí se můžeme na zakázku připravit, nám prosím poskytněte včas před akcí. Zvláštní důležitost mají v této souvislosti čísla, vlastní jména, názvy, používané zkratky.

Jak se fakturuje tlumočení?

Fakturuje se paušálně za každý den tlumočení (8 hodin vč. všech přestávek). Netrvá-li nasazení déle než 4 hodiny, účtuje se polovina denní sazby.

Máme schůzku se zákazníkem/jedeme na veletrh v zahraničí. Můžete nás tam doprovodit?

V případě volné kapacity jsme Vám k dispozici i pro tlumočení v zahraničí.

Musíme nutně telefonovat s obchodním partnerem, který mluví německy. Můžete to pro nás udělat?

Ano, máte na výběr tyto možnosti: 1. Zavoláme za Vás. 2. Spojíme Vás do telefonické konference s cizojazyčným partnerem, kterou tlumočíme. 3. Sdělíme Vám a Vašemu cizojazyčnému partnerovi telefonní číslo, na které obě strany ve smluvenou dobu zavolají a budou propojeni to telefonické konference, kterou tlumočíme. Výhodou variant 2. a 3. je to, že věci řešíte s druhou stranou přímo v reálném čase.