Čeština, němčina, nizozemština

Pracovní jazyky

Jazyk A: čeština

 • rodilý mluvčí
 • jazyk, do kterého nabízíme překlady z jazyka B a C a překlady do jazyka B

Jazyk B: němčina

 • jazyk, ve kterém nabízíme tlumočení a překlady v kombinaci s jazykem A oběma směry
 • znalost pravopisu, platného od r. 2006, i regionálních variant spisovného jazyka (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
 • 29 let aktivní jazykové praxe
 • vysokoškolské studium v tuzemsku i zahraničí
 • 3 státní zkoušky
 • 17 let profesionální překladatelské činnosti
 • dlouhodobé pobyty v německy hovořících zemích

Jazyk C: nizozemština

 • jazyk, ze kterého nabízíme pouze písemné překlady, a to do jazyka A, příp. B
 • základní znalosti regionálních variant spisovného jazyka (holandština, vlámština)
 • 20 let pasivní jazykové praxe
 • certifikát Nizozemština jako cizí jazyk
 • 17 let profesionální překladatelské činnosti
 • pobyty v nizozemsky hovořících zemích

Jazyky D

 • nepřekladové jazyky, které ovládáme na pasivní úrovni
 • v těchto jazycích nám můžete dodat materiály pro přípravu na tlumočení nebo referenční materiály k překladovým zakázkám
 • v abecedním pořadí: angličtina, francouzština, polština, ruština, slovenština

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Pracovní jazyky
Pokrýváme trh s více než 130 milióny
potenciálními zákazníky