Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Doporučení k pravopisu chemické terminologie

středa, 16. 2. 2005| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Terminologie
Radim Sochorek
Na stránkách České společnosti chemické je uveřejněno "Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných učebnic a tvůrcům odborných právních textů s touto tematikou" od autorů Jiřího Duchoně, Jaroslava Kahovce, Arnošta Kotyka, Karla Olivy.
Jedná se o doporučení k otázce použití správného tvaru, pro který v pravopisu existuje dubleta, v odborných textech v oblasti chemie, lékařství a biologie. V odborné terminologii se podle tohoto doporučení měla upřednostňovat varianta, bližší mezinárodní nomenklatuře.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912