Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Doporučení pro překladatele

čtvrtek, 7. 7. 2005| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
Na stránkách Mgr. Dagmar Brejlové jsou uveřejněna doporučení a instrukce pro překladatele nakladatelství Návrat domů, která obsahují shrnutí častých chyb typografických (Technické instrukce), stylových (Styl překladů) a gramatických (Gramatické podněty) s řadou konkrétních a poučných příkladů. Po nich následují specifické instrukce technického rázu.

"Často mi v uších zní výrok jedné mé učitelky: 'Keep it simple.' Příklady:

- Vyberte si jednu z těchto oblastí. -> Vyberte si jednu oblast.
- Sepište si seznam hodnot, o nichž jste zjistil, že jsou pro vás důležité. -> Sepište si seznam hodnot, které jsou pro vás důležité.
- Je-li manželství zdravé,... -> Ve zdravém manželství...

Ptejme se sami sebe: 'Skutečně bych tohle řekl/a?' Příklady:

- 'Miluji tě, když si počínáš dobře ve sportu.'
- '...kde je [talíře] drahý taťka připravil k uložení do myčky a očistil hrnce a pánve.'
- Co byste si pomysleli o autorovi tohoto výroku? 'Věřím, že naděje našeho národa nespočívá ve velmi reálném slova smyslu v politické činnosti, ale v manželích, kteří se ve svém manželství ujmou láskyplného vedení a udají tempo svým manželkám a dětem.'"



Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912