Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

FAQ: Úřední (soudní) versus komerční překlady

pátek, 21. 10. 2005| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Sdělení
Radim Sochorek
Co je komerční překlad? Co je úřední překlad?
Komerční překlad - nejrozšířenější a nejčastěji poptávaný druh překladů za úplatu, každý překlad, pro který není požadována tlumočnická doložka, s výjimkou literárních nebo speciálních překladů.

Úřední překlad - také soudní překlad nebo překlad s ověřením, příp. s kulatým razítkem je překlad, spojený pečetí s výchozím dokumentem, a opatřený tlumočnickou doložkou.

Kdo provádí úřední překlady?
Soudní tlumočníci, zapsaní do seznamu znalců a (soudních) tlumočníků dle zákona č. 36/1967 Sb. o znalcích a tlumočnících a vyhlášky ministerstva spravedlnosti č. 37/1967 Sb. k provedení zákona o znalcích a tlumočnících.

Co je to tlumočnická doložka?
Jedná se o zpoplatněné prohlášení soudního tlumočníka o souhlasu překladu s originálem, které je součástí překladu.

Kde najdu seznam soudních tlumočníků?
Na každém krajském a okresním soudě. Mimoto je centrálně vedena databáze (soudních) tlumočníků na webových stránkách ministerstva spravedlnosti v Evidenci znalců a tlumočníků:

Justice.cz

Kdy je požadován komerční a kdy úřední překlad?
V naprosté většině případů pro překlad žádnou tlumočnickou doložku nepotřebujete. Pouze v případě dokumentů, které se předkládají úřadům, překladu úředních listin jako vysvědčení, diplomů, výpisů, průkazů, různých potvrzení, rodných, oddacích a úmrtních listů apod. potřebujete úřední překlad.

Je kvalitativní rozdíl mezi komerčním a úředním překladem?
Je důležité zdůraznit, že typ překladu nic nevypovídá o jeho kvalitě, tzn., že tlumočnická doložka není jakýmsi příplatkem za kvalitu. Soudní tlumočníci většinou také nabízejí překlady bez tlumočnické doložky, které mají stejnou kvalitu jako překlady úřední.

Nabízíte komerční i úřední překlady?
Specializujeme se pouze na komerční překlady.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912