Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Norimberský proces - zrození simultánního tlumočení

sobota, 21. 10. 2006| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Překladatelství
Radim Sochorek
Vykonáním rozsudků smrti skončil před 60 lety Norimberský proces proti hlavním válečným zločincům. K jeho zvláštnostem patřilo vůbec první rozsáhlé nasazení simultánních tlumočníků. Tehdy běžné konsekutivní tlumočení by soudní proces nepředstavitelně prodloužilo, když si představíme, že by se vše muselo jednotlivě tlumočit do jednotlivých jednacích jazyků. Konsekutivně se tedy tlumočila pouze předběžná jednání.

Tlumočníci na Norimberském procesu
Tlumočnické kabiny při procesu - dnes nepředstavitelné: chybějící zvuková izolace

Při procesu použité simultánní tlumočnické zařízení firmy IBM byla prosklená, nahoru otevřená, zvukově neutěsněná kabina pro 3 tlumočníky. Systém byl poněkud zastaralý, což se projevovalo na častých technických výpadcích, jelikož byly kabely volně položené v sále.

Tlumočníci pro 4 pracovní jazyky (němčinu, angličtinu, francouzštinu, ruštinu) tvořili 3 týmy po 12 lidech, a každý tlumočil do svého mateřského jazyka. Měli výhled na obžalované z profilu, řečnický pult a soudcovský stůl. Neviděli naproti tomu na místo pro svědky ani na promítací plátno. Tlumočilo se i pro soudce při vzájemných rozhovorech, pro zástupce tisku i publikum.

Přeložené slovo a originální zvuk byly zapojeny do 4 kanálů. Během procesu byla snaha dodržovat rychlost řeči 60 slov za minutu, což odpovídá tempu diktátu. Tlumočníci měli možnost pomocí signálních žárovek řečníkům oznámit, že mají zvolnit tempo řeči, resp. mluvit srozumitelně. Velmi často musel být tímto způsobem napomínán Fritz Sauckel, jeden z obžalovaných, protože tvořil nesrozumitelně komplikované věty. Po vynesení rozsudku smrti si ještě myslel, že byl obětí chyby překladu.

Signální žárovky pro komunikaci mezi tlumočníky a řečníky:

červená - přerušit řeč
žlutá - mluvit pomaleji, resp. srozumitelněji


Přestože byly jejich pracovní podmínky nepředstavitelné, simultánní tlumočníci se osvědčili a svým nasazením v Norimberském procesu zapsali novou kapitolu historie překladatelství.


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912