Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Jazykové funkce v Office 2007: Kontrola pravopisu

neděle, 25. 3. 2007| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Software
Radim Sochorek
Kontrola pravopisu patří k velmi praktickým funkcím pro práci s textem na počítači. Aplikace Office 2007 navazují na tradici praktické funkčnosti z předchozích verzí.

Kontrola pravopisu v Office 2007Možnost rychlého náhledu na potenciální chyby v textu, které jsou vyznačené podtrženou červenou vlnovkou (při zapnuté funkci Používat kontextovou kontrolu pravopisu) a jejich rychlá oprava kliknutím pravým tlačítkem myši a vybráním správné z nabízených oprav je funkce, používaná převážně v první fázi kontroly kvality překladu po jeho hrubém dokončení.

Software hledá v pravopisném slovníku jazyka, kterým je příslušné slovo formátováno. Mimo popsané rychlé opravy slov přes kontextovou nabídku je možné spustit také dialogové okno kontroly pravopisu, a to stisknutím klávesy F7, tlačítka Pravopis a gramatika (Word), resp. Pravopis (Excel, PowerPoint, Outlook) v pásu karet nebo vybráním volby Pravopis z kontextové nabídky. Ve Wordu je možnost zapojit zároveň také funkci kontroly gramatiky.

Nová německá pravopisná pravidla po ortografické reformě, uzavřené v minulém roce, jsou v německém pravopisném slovníku v Office 2007 plně zohledněna.
Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912