Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Bilióny dolarů nebo miliardy eur?

pátek, 5. 10. 2007| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Terminologie
Radim Sochorek
V textech, přeložených z anglosaských zdrojů, se můžeme někdy setkat s chybným překladem čísel nad jednu miliardu. V pozadí stojí překrývání názvů čísel bilión/billion, trilión/trillion atd., které označují řádově rozdílná množství podle dvou různých číselných systémů.

Miliardy nebo bilióny dolarů?Tradiční systém, nazývaný échelle longue (fr. dlouhý žebřík), tak jak jej používáme v Evropě, (tzn. číselná řada milión - miliarda - bilión atd.), se rozšířil v 16. století.

Vychází z terminologie francouzského matematika Nicolase Chuqueta (1445-1488). Tu adaptoval Jacques Peletier du Mans (1517-1582) okolo roku 1550 do dnes známé podoby.


Když se v 17. století začala z důvodu lepší čitelnosti seskupovat velká čísla po třech číslicích místo dřívějších šesti, byli někteří učenci toho názoru, že se má změnit i název čísel. Tak vznikl échelle courte (fr. krátký žebřík), který miliardu označuje jako bilión (číselná řada milión - bilión - trilión atd.).

Zatímco se nejdříve krátký žebřík rozšířil v Itálii a zejména ve Francii, dnes je omezeno jeho používání na USA, Portoriko, Brazílii a Turecko (tam s výjimkou slova miliarda).

Také v britských finančních kruzích a médiích existuje trend používat podle amerického vzoru krátký žebřík, v jiných oblastech, zejména ve vědě, naproti tomu převládá i ve Velké Británii dlouhý žebřík. Pro zabránění nedorozuměním proto někdy můžeme v anglických textech narazit na opisy jako: a thousand million millions.

Srovnání číselných systémů: čeština - angličtina (USA)

103: tisíc - thousand
106: milión - million
109: miliarda - billion
1012: bilión - trillion
1015: biliarda - quadrillion
1018: trilión - quintillion
1021: triliarda - sixtillion
atd.
Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912