Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Neutrální Moresnet - první esperantský stát na světě

úterý, 13. 5. 2008| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Reálie
Radim Sochorek
Na Vídeňském kongresu v roce 1815 se nemohly státy dohodnout, komu připadne kus země o velikosti 270 ha v pohraničním území mezi Nizozemím a Pruskem (dnes Německem, Belgií a Nizozemskem). Tak vznikl provizorní miniaturní stát, který existoval až do roku 1919, a ve kterém platily po celou dobu napoleonské zákony.

Neutrální Moresnet mezi Belgií, Nizozemskem a Německem
Neutrální Moresnet mezi Belgií, Nizozemskem a Německem. Altenberg, dnes Kelmis, bylo původním označením Nového Moresnetu

Co činilo toto území atraktivním, bylo jeho nerostné bohatství. V Moresnetu se nacházel zinkový důl. Rozvoj průmyslu, nízké daně a přechodná možnost vyhnout se vojenské službě přilákal nové obyvatele, takže se původní počet 256 obyvatel Neutrálního Moresnetu okolo roku 1818 rozrostl na 4700 před 1. světovou válkou.

V létě 1906 se setkal Francouz Gustave Roy s místním jazykovým nadšencem, lékařem Dr. Mollym. Oba jako zapřísáhlí esperantisté diskutovali vážně o možnosti zřízení prvního esperantského státu na světě. Neutrální území považovali pro svůj úmysl za více než vhodné. V roce 1907 bylo ve střeleckém lokálu organizováno shromáždění pro místní obyvatele, na kterém byl propagován esperantský jazyk a stát "Amikejo" (tj. místo velkého přátelství). Obyvatelé se pro tuto myšlenku nadchli. Navštěvovali kurzy esperanta, hostince si vyvěsily štíty v esperantu. Roy spustil velkou mezinárodní kampaň, jejíž hlavními argumenty byla neutralita území a jeho výhodná zeměpisná poloha. Ohlas mezinárodního tisku byl velký.

Na IV. Světovém kongresu esperanta v Drážďanech roku 1908 sice Gustave Roy nezískal souhlas ke zřízení esperantského státu, byl ovšem schválen přesun hlavního sídla Světového esperantského svazu z Ženevy do Neutrálního Moresnetu. Na konci téhož roku se v Neutrálním Moresnetu konaly esperantské slavnosti.

První světová válka přeťala plány na vytvoření domova pro umělý jazyk. Bývalé neutrální území, ležící dnes v Belgii, dodnes láká na kurzy esperanta, v Kelmisu se konají setkání nadšenců umělého jazyka, v místních hostincích se používají esperantské výrazy.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912