k Lucemburština zažívá vlnu popularity | Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky | sochorek.cz -- tlumočník - překladatel němčina, nizozemština

Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Lucemburština zažívá vlnu popularity

středa, 15. 10. 2008| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Svět jazyků
Radim Sochorek
Národní jazyk velkovévodství si na nedostatek zájmu nemůže stěžovat. Kurzy lucemburštiny v hlavním městě i v obcích poblíž hranic jsou zaplněny.

Mir wölle bleiwe wat mir sin
Motto Lucemburského velkovévodství v lucemburštině na fasádě domu: "Mir wölle bleiwe wat mir sin" (Chceme zůstat, jací jsme)

Obdivuhodné pro jazyk, který nemá v EU oficiální status, a kterým se hovoří prakticky jen v půlmilionovém státečku s podílem cizinců okolo 40 %. Lucemburština se očividně stala i pro pendlery integračním elementem.

Také poptávka po vysokoškolském studiu lucemburského jazyka značně překračuje nabídku. Zavede-li se v školním roce 2010/2011 podle plánu na základních a středních školách lucemburština jako vyučovací předmět, poptávka dále poroste.

Mimoto se lucemburština učí i na zahraničních univerzitách: v Namuru (Belgie), Sheffieldu (Velká Británie) a Trevíru (Německo).

Současné školní učebnice jsou v němčině a francouzštině, o přestávkách a ve volném čase se děti spolu baví v lucemburštině, v národním jazyce se píší SMS i e-maily.

Lucemburština plní převážně roli hovorového jazyka. Vláda chce nyní silněji podpořit její psanou formu. Od uznání lucemburštiny jako národního jazyka v roce 1984 vyšlo v tomto čistě lingvisticky moselskofranském kulturním dialektu několik desítek literárních děl, v budoucnu mají přibýt další.

Do programu podpory spadá i pětijazyčný (lucembursko-německo-francouzsko-portugalsko-anglický) internetový slovník "Lëtzebuerger Online Dictionnaire" s 24 000 hesly, který se má dokončit do roku 2011, online je již zpřístupněných 6 000 hesel.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912