Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Sousední země Německa

sobota, 6. 7. 2013| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Reálie
Radim Sochorek
Současné Německo představuje svou polohou křižovatku Východní a Západní Evropy, jejich kultur a jazyků. Jen Ruská federace má v Evropě více sousedů.

Sousední země NěmeckaSousední země Německa

(pořadí podle délky společné hranice)

1. Rakousko
2. Česká republika
3. Nizozemsko
4. Francie
5. Polsko
6. Švýcarsko
7. Belgie
8. Lucembursko
9. Dánsko


Z 9 sousedních států je ve 4 němčina úředním jazykem země (Belgie, Lucembursko, Rakousko, Švýcarsko), v dalších 3 němčina hraje minimálně na regionální úrovni roli (Horní Slezsko v Polsku, Severní Šlesvicko v Dánsku, Alsasko a Lotrinsko ve Francii). Německo leží zároveň na hranici románských a slovanských jazyků.

Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912