Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Faerština - zapomenutý severský jazyk

středa, 24. 7. 2013| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Svět jazyků
Radim Sochorek
I přesto, že ve faerštině vychází ročně nejvíce knižních titulů na rodilého mluvčího (1 titul na 325 obyvatel), je faerská literatura ve světě neznámá. Jeden z hostů letošního Měsíce autorského čtení, švýcarská spisovatelka Verena Stössinger, která vyučuje nordickou literaturu na Basilejské univerzitě, se vydáním antologie zasloužila o to, aby svět poznal dosud neznámou faerskou literaturou. Seznamme se s jazykem obyvatel Faerských ostrovů:

Faerština – základní fakta

Faerské ostrovy- ISO 639-1: fo
- severogermánský, západoskandinávský jazyk
- 66 tis. mluvčích: Faerské ostrovy (18 ostrovů mezi Islandem, Norskem a Skotskem) 45 tis., Dánsko 21 tis.
- nejstarší faerské texty (balady) z r. 1773
- ostrovy od 1386 pod dánskou správou – od pol. 19. stol. snahy o zrovnoprávnění faerštiny s dánštinou
- dánština byl od reformace veřejný, náboženský a právní jazyk, faerština jazyk práce a domova
- silná lidová slovesnost
- 70. léta 18. stol. J. Ch. Svabo: Dictionarium Faroense – faersko-dánsko-latinský slovník, ortofonický zápis faerštiny, vyšel knižně až 1966–1970
- 1822 – první tištěná kniha ve faerštině
- 1846 – pravopis spisovné faerštiny (V. U. Hammershaimb) – etymologicky založen na islandštině a staré severštině, přetrval dodnes
- 1909 – první román
- od r. 1912 výuka jazyka na školách
- 1939 – uznání za spisovný jazyk
- od 1948 první jazyk na školách a literární jazyk
- většina na Faerských ostrovech prodávaných knih a časopisů v dánštině, řada novin ve faerštině
- blízkost k tvarosloví islandštiny, hláskosloví a slovní zásobě západonorských dialektů
- dánské výpůjčky
- faerština a dánština vzájemně málo srozumitelné, dospělí Faeřané ale ovládají dánštinu téměř na úrovni rodilých mluvčích
- jazyková emancipace velmi úspěšná, faerština již není považována za ohrožený jazyk


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912