Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Maorština - nový jazyk Google Translate

pátek, 20. 12. 2013| Radim Sochorek| Trvalý odkaz | Kategorie: Svět jazyků
Radim Sochorek
Online překladač Google Translate se rozšířil o podporu 9 nových jazyků s celkem 200 mil. rodilými mluvčími. Díky úsilí dobrovolníků – rodilých mluvčích je mezi nimi i novozélandská maorština.

Maorština

Maorské etnikum na Novém Zélandu- ISO 639: mi
- východopolynéská větev austronéských jazyků
- jazyk domorodých obyvatel Nového Zélandu od 11. stol.
- dnešní Maorové jsou dvojjazyční (maorština, angličtina)
- z 565 tis. Maorů je 60 tis. mluvčích maorštiny, 100 tis. jazyku pasivně rozumí
- rozšíření: Nový Zéland – Severní ostrov, východní pobřeží, do 20. stol. v celém Novém Zélandu
- výpůjčky z angličtiny, francouzštiny, lexikální blízkost k havajštině a samojštině
- ve slovech převládají samohlásky nad souhláskami (60:40), omezené spektrum hlásek
- tvorba slov skládáním
- silná homonymie
- polynéský typ stavby slov
- první záznamy jazyka Maorů od Jamese Cooka (1798), první gramatika 1815 a slovník 1820
- od 1833 překlady částí Bible do maorštiny, od konce 19. stol. záznamy ústní tradice
- od 70. let 20. stol. popularizace jazyka mezi Maory, v 80. letech školky, dnes 322 škol s maorštinou jako vyučovacím jazykem
- píše se latinkou, vychází časopisy (od pol. 19. stol.), poezie a próza


Všechna práva vyhrazena. Copyright © Radim Sochorek, 1999–2020

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).

Počet článků v české verzi: 912