Infoservis ze světa mezi dvěma jazyky pro naše zákazníky

Kategorie: Terminologie

 Tradiční atlas rostlin vychází od roku 1935
 (čtvrtek, 25. 4. 2013)
Když je vydávána kniha ještě 78 let od svého 1. vydání, je možné hovořit o bestselleru, u nebeletristické literatury se dá použít označení standard. Botanický atlas 'Co tu kvete?' (v originále: 'Was b...

 Německo-český minislovníček odpadového hospodářství
 (sobota, 6. 10. 2012)
Z přípravy na tlumočení akce pro zákazníka vybíráme vybrané výrazy z oboru odpadové hospodářství: Německo-česká terminologie odpadového hospodářství IMG: "Kontejnery na tříděný odpad" Abfall – odpa...

 Terminologie nového občanského zákoníku
 (čtvrtek, 4. 10. 2012)
Nový občanský zákoník, který má nabýt účinnosti od roku 2014, představuje komplexní rekodifikaci občanského práva, při které se do zákona částečně vrací archaické výrazy z právní tradice Rakouska-Uher...

 Házená jako házená, nebo ne?
 (středa, 4. 8. 2010)
Házená vznikla jako jistá protiváha k populárnímu fotbalu. S tím podstatným rozdílem, že hráči házené v poli smí hrát míč rukama, nikoliv ale nohama. IMG: "Házená"S tímto společným jmenovatelem ovše...

 Zkratky právních forem rakouských společností
 (úterý, 22. 6. 2010)
I když se rakouské obchodní právo podobá německému, používané zkratky právních forem se částečně liší. Při nedávném překladu jsem také narazil na některé zkratky právních forem rakouských společností,...

 Zkratky právních forem německých společností
 (pondělí, 21. 6. 2010)
Úctyhodnou paletu právních forem společností a institucí nabízí německé zákonodárství. Při oficiálním používání názvu v obchodním kontaktu je předepsáno u něj uvádět označení právní formy nebo její "v...

 Terminologie techniky kompostování
 (úterý, 4. 5. 2010)
Z přípravy na tlumočení odborné konference k problematice techniky kompostování jako způsobu likvidace odpadů: Mini glosář kompostování německo-český IMG: "Krechtové kompostování" Abbau - rozklad A...

 Nový chemický prvek se má jmenovat kopernicium
 (čtvrtek, 16. 7. 2009)
Chemický prvek s atomovým číslem 112, provizorně pojmenovaný ununbium (z latinského 1-1-2), byl objeven již před třinácti lety, ale teprve v letošním květnu byl oficiálně uznán. Jeho objevitelé z něme...

 Česko-německá terminologie vysoké pece
 (čtvrtek, 16. 4. 2009)
Z exkurze po zařízení vysokých pecí, kterou profesionálně deformovaný tlumočník dokáže pojmout jako rekapitulaci i další vzdělávání, vybírám několik dvojjazyčných pojmů: IMG: "vysoká pec"vysoká pec -...

 Na klepání zapomeňte, (opět) se kliká
 (středa, 7. 1. 2009)
Klepali jste dosud myší? Když se tento novotvar někdy v průběhu 90. letech objevil v počítačové terminologii, klepal jsem si z něj na čelo. IMG: "Kliknutí"Sloveso "kliknout" vytvořené z citoslovce "...

 Manuál stylu ve 40 jazycích k bezplatnému stažení
 (středa, 10. 9. 2008)
Microsoft nabízí na svém před nedávnem spuštěném jazykovém portálu užitečné zdroje informací k IT terminologii. Vedle možnosti diskutovat o terminologii ve fóru, jehož se účastní i jazykoví experti Mi...

 Koňská terminologie
 (pondělí, 25. 8. 2008)
Protože hříva ani nozdry nejsou součástí mé každodenní slovní zásoby, využil jsem při přípravě na tlumočení s hipologickou tématikou názorně prezentovanou terminologii anatomie koně ze staré německé e...

 Zmizí jablečné víno a sekt z německého slovníku?
 (čtvrtek, 22. 11. 2007)
V rámci připravované reformy evropského trhu s vínem se v průběhu tohoto měsíce ozvaly ze stran německých výrobců jablečných vín a sektů protestní hlasy, protože viděli ohroženo další používání zažitý...

 Bilióny dolarů nebo miliardy eur?
 (pátek, 5. 10. 2007)
V textech, přeložených z anglosaských zdrojů, se můžeme někdy setkat s chybným překladem čísel nad jednu miliardu. V pozadí stojí překrývání názvů čísel bilión/billion, trilión/trillion atd., které oz...

 Evropská slovní zásoba bezpečnostních rizik
 (pátek, 14. 9. 2007)
Při rešerších k překladu nalezeno na internetu: přehled mezinárodních varovných a bezpečnostních pokynů k nebezpečným látkám ve všech úředních jazycích EU. IMG: "Nebezpečí výbuchu"Jsou součástí evrop...

 Nová terminologie Office 2007
 (pátek, 23. 3. 2007)
Společně s novým designem uživatelského rozhraní se v nové verzi kancelářského balíku Microsoft Office 2007 v souvislosti s novým uspořádáním nabídek a rozšíření o nové funkce částečně změnila i rozší...

 Terminologie knihvazárny
 (sobota, 3. 3. 2007)
Z archivu přípravy na tlumočení vybíráme několik slovíček z technologie výroby knižní vazby. Publikace se dnes vážou ve velkém, proces je mechanizovaný, přesto zůstávají ze starého knihařského řemes...

 Německo-česká sklářská terminologie
 (neděle, 6. 8. 2006)
Několik výrazů z německo-české terminologie sklářství z přípravy na tlumočení: IMG: "Výroba skla" Blase - bublina Einlegemaschine - zakládací stroj Flammenloch - výheň Floatglas - plavené sklo Gemeng...

 Zkratky právních forem belgických společností
 (úterý, 6. 6. 2006)
Přímo džungle vládne v označování zkratkami právních forem v Belgii, kde se v řadě případů u názvů firem uvádějí dvojjazyčné nizozemsko-francouzské zkratky. A i ty se jen zčásti kryjí se zkratkami prá...

 Zkratky právních forem nizozemských společností
 (pondělí, 5. 6. 2006)
Zákazníkovi přišel ze zahraničí výpis z nizozemského obchodního rejstříku, automaticky včetně anglického překladu. Na první pohled skvělá věc. V anglickém textu však byla chybně uvedená právní fo...

 Názvy odrůd vína v němčině a francouzštině - bílé víno
 (úterý, 4. 4. 2006)
Pokračujeme přehledem malého výběru odrůd vína bílého, které jsou rozšířené ve střední Evropě. Bílá vína - názvy vybraných odrůd IMG: "Bílé víno"v češtině - němčině - francouzštině Burgundské bílé...

 Názvy odrůd vína v němčině a francouzštině - červené víno
 (pondělí, 3. 4. 2006)
Malý výběr z nesčetných odrůd vinné révy začneme ve střední Evropě rozšířenými odrůdami vína červeného. Červená vína IMG: "Červená vína"- názvy vybraných odrůd v češtině - němčině - francouzštině B...

 Jaký je rozdíl mezi Nizozemím, Nizozemskem a Holandskem?
 (sobota, 28. 1. 2006)
Je možné používat výrazy Nizozemí, Nizozemsko a Holandsko jako synonyma? Nebo je jejich význam odlišný? Nizozemí je historické označení pro region mezi Severním mořem (ústí řek Másy, Rýna a Šeldy) a ...

 Srovnání názvů měsíců v češtině, polštině a slovenštině
 (pondělí, 16. 1. 2006)
Pokud člověk ovládá či rozumí jednomu ze tří západoslovanských jazyků češtině, slovenštině nebo polštině, většinou nemá díky jejich jazykové příbuznosti potíže porozumět i ostatním z nich. Přesto se v...

 Česko-německé názvosloví černouhelného dolu
 (čtvrtek, 17. 11. 2005)
Malý německo-český slovníček z přípravy na tlumočení exkurze v Hornickém muzeu: IMG: "Schlägel und Eisen"ausziehender Schacht - výdušná jáma einziehender Schacht - vtažná jáma Flöz - sloj Fördergeste...

 Názvy jehličnatých stromů v několika jazycích
 (úterý, 4. 10. 2005)
I na názvech jehličnanů se dá jedinečným způsobem demonstrovat vzájemná příbuznost jazyků i ukázat některá zrádná slova. Pokračování terminologie názvů stromů opět obsahuje přehled v 8 jazycích. Celý...

 Názvy listnatých stromů v několika jazycích
 (středa, 28. 9. 2005)
Při hledání ulice, pojmenované podle stromu, v jedné sousední zemi, se zrodila myšlenka pro sestavení přehledu názvů stromů, na kterém se dá jedinečným způsobem demonstrovat vzájemná příbuznost jazyků...

 Slovník zeměměřičství
 (neděle, 11. 9. 2005)
Terminologický slovník zeměměřictví a katastru nemovitostí, uveřejněný na webových stránkách Výzkumného ústavu geodetického, topografického a kartografického, je zpracováván Terminologickou komisí Čes...

 Názvosloví jízdního kola v 15 jazycích
 (středa, 13. 7. 2005)
V letních dnech, kdy se vydávají tisíce cyklistů do zahraničí, se může hodit cizojazyčné názvosloví jízdního kola. Počet jazyků je úctyhodný: angličtina, čeština, finština, francouzština, italština, j...

 Česko-německá terminologie výroby piva
 (čtvrtek, 9. 6. 2005)
Pár pojmů z technologie výroby piva z přípravy na tlumočení. Suroviny a meziprodukty: IMG: "Pivo" Gerste - ječmen Hefe - kvasnice Hopfen - chmel Maische - rmut Trebe - mláto Trübstoff - kal Weizen ...

 Doporučení k pravopisu chemické terminologie
 (středa, 16. 2. 2005)
Na stránkách České společnosti chemické je uveřejněno "Doporučení redaktorům odborných a popularizačních časopisů přírodovědeckého zaměření, autorům vysokoškolských i středoškolských přírodovědných uč...

Archiv Informačního servisu ze světa mezi dvěma jazyky, který od r. 2005 vydával v české a německé mutaci pro své zákazníky profesionální tlumočník a překladatel Mgr. Radim Sochorek (sochorek.cz).