Životopis tlumočníka a překladatele

Mgr. Radim Sochorek

 • tlumočník a překladatel podle zákona č. 455/1991 Sb. jako osoba samostatně výdělečně činná
 • narozen 1973 v Ostravě
 • 19791987Základní škola s  rozšířeným vyučováním cizích jazyků (ruština, němčina) >>
 • 19871991Střední průmyslová škola chemická Ostrava (Chemická technologie) >>
 • 19911996Filozofická fakulta Ostravské univerzity: denní studium (Německý jazyk a literatura, Základy společenských věd) >>
 • 1993 – Vysokoškolský kurz studentů germanistiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně >>
 • 19931994Německý seminář Curyšské univerzity, Švýcarsko: hostující studium (Německý jazyk a literatura) >>
 • 1995–dnes – osoba samostatně výdělečně činná – tlumočník a překladatel na základě živnostenského oprávnění >>
 • 1996Ostravská univerzita: složení magisterské zkoušky (obhájení magisterské práce »Jazyk Christiany F.« z německé lexikologie)
 • 19971998 – civilní služba v Archivu města Ostravy
 • 2006Ostravská univerzita: kurz překladu a tlumočení, úspěšné složení závěrečné překladatelsko-tlumočnické zkoušky (jednostranný a oboustranný překlad a tlumočení německých a českých textů)
 • 2007–2012 – Katedra germanistiky Ostravské univerzity: externí přednášky v kurzu překladu a tlumočení rozšiřujícího studia
 • 2012–2013 – Právnická fakulta Masarykovy univerzity: kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky, úspěšné složení závěrečného testu (české právo, německá právní terminologie)

Jazykové zkoušky

 • němčina 1993, 1995, 1996
  (státní zkoušky)
 • nizozemština 1994
  (certifikát)
 • angličtina 1991
  (maturitní zkouška)

Jazykové znalosti

 • ruština (od r. 1981)
 • němčina (od r. 1983)
 • angličtina (od r. 1987)
 • nizozemština (od r. 1992)
 • francouzština (od r. 2002)
 • italština (od r. 2015)

Studijní a pracovní pobyty v zahraničí

 • Německo
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Slovensko
 • Švýcarsko

Členství v organizacích

 • Alliance française >>
 • MitOst e. V. >>

Sociální sítě

Historie podnikání

 • 1995 – registrace k podnikatelské činnosti pod obchodním názvem Mgr. Radim Sochorek
 • 1999 – spuštění vlastní internetové prezentace: doména sochorek.cz
 • 1999 – rozšíření nabídky o cizojazyčné rešerše
 • od r. 2001 – provádění překladů podle jakostní normy DIN 2345
 • od r. 2002 – používání CAT software: práce s programy pro podporu překladu
 • 2005 – spuštění Infoservisu ze světa mezi dvěma jazyky (informace ze světa jazyků, překladatelství, slovníků, lokalizace)
 • 2008 – Sochorek® se stává registrovanou ochrannou známkou
 • od r. 2008 – překlady pro instituce EU
 • 2010 – registrace k DPH
 • 2016 – rozšíření nabídky o přepis a překlad dokumentů v německých historických písmech kurentu a fraktuře

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Mgr. Radim Sochorek
Vaše kontaktní osoba