Publikované překlady

Naprostá většina překladatelských zakázek je interního rázu a vztahuje se na ně povinnost mlčenlivosti. Jen malý zlomek našich překladů je určený pro publikování. Právě z této malé skupiny uvádíme vybrané reference.

Uvádění jména překladatele v publikacích není pravidlem. Překladatel nemá vliv na pozdější zásahy, změny, úpravy, doplnění o texty jiných překladatelů.

Festival Techné Ostrava 2007

Techné Ostrava 2007

V Německu existuje řada různých poznávacích turistických stezek, které byly vytvořeny na základě společných tematických kritérií, např. »Románská stezka«, »Saská vinná stezka«, »Trasa průmyslové kultury«, »Bádenská vinná stezka«, »Stezka básníků Švábska«, »Německý limes« atd. Ve spolkových zemích, které dříve patřily k NDR, existují tyto stezky k tématu hornické činnosti: »Památky průmyslové kultury těžby měděné břidlice v Mansfeldském kraji«, »Okružní cesta Zdař Bůh« (Hornictví ve středním Německu), příhraniční naučná hornická stezka Krupka-Dubí-Cínovec/Zinnwald-Altenberg-Geising-Krupka a »Saská stříbrná stezka«. Tato »Saská stříbrná stezka« byla první turistická stezka po roce 1989 v Sasku i na území bývalé NDR.

Velfl, Josef; Haag, Ulrich: Projekt České stříbrné stezky jako pokračování Saské stříbrné stezky. In: Techné Ostrava 2007. Sborník příspěvků z mezinárodního kolokvia na téma využití technických a průmyslových památek v cestovním ruchu. Ostrava: Dům Kultury Poklad, 2007 (ISSN 1214-8807)

Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje

Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje

Kdykoliv projíždím o dovolených západní Evropu, jsem nadšen z toho, jak tam dokáží využít místních pamětihodností a také míst, odkud pocházejí významní lidé. O to smutněji mi je, když vidím, že u nás doma nedokážeme být dostatečně hrdi na významné osobnosti, které se zde narodily. Ba, co více – skoro mám pocit, že se je naopak záměrně snažíme »utajit«. Ani místní lidé pak mnohde nevědí, že ten či onen významný myslitel pochází právě z jejich obce či města. Často jsem psal o tom, že málo využíváme šance, jak prostřednictvím »slavných rodáků« zviditelnit místo, kde žijeme.

Pelikánová, Gabriela; Kahánková, Taťána: Rodáci a významné osobnosti Moravskoslezského kraje. Vydal Moravskoslezský kraj (2006)

Mládež a životní prostředí

Jugend und Umwelt

Vztahy Čechů a Němců jsou součástí středoevropských a i celoevropských dějin od 9. století. Osm století žili Češi a Němci vedle sebe a spolu na území jedné země. (...) Lehce najdeme prostředí, v němž si mladý člověk musí dějiny připomínat. Je jím škola, v jejíž výuce je historie vždy přítomná. (...) Zkusme se podívat, co se dozví Čech o svých německých sousedech, a naopak co ve svých učebnicích nachází německý žák a student o Češích.

Beneš, Zdeněk : Wir, sie, Europa. In: Jugend und Umwelt – Grenzüberschreitende Kooperationen. IZOP-Institut. Aachen: Hahner, 2003 (ISBN 3-89294-312-5)

Příroda Ostravy

Příroda Ostravy

Otvíráte publikaci, jejichž obsah Vás zřejmě překvapí. Nebývá pravděpodobné, aby ve městě, jehož rozvoj byl téměř dvě století určován těžbou černého uhlí a těžkým průmyslem, zůstala zachována i málo dotčená příroda. Přesto se Ostrava dosud může pyšnit místy, která ji mohou závidět i podstatně méně průmyslem ovlivněné regiony.

Koutecká, Věra: Příroda Ostravy. Ostrava’s natural enviroment. Die Natur von Ostrava. Statutární město Ostrava, 2001 (ISBN 80-238-7283-4)

Malíř Vladimír Kristin a jeho město

Malíř Vladimír Kristin a jeho město

V Kristinových obrazech konce dvacátých a počátku třicátých let s motivy ostravských uliček se pravidelně objevuje postavička bludného poutníka, jež tato místa opouští. V té době se zvyšuje kultivace malířského traktamentu, objevují se opalizující barevné tóny, nořící se z temných ploch.

Holý, Petr: Malíř Vladimír Kristin a jeho město. Ostrava: EN FACE, 1996 (ISBN 80-7042-439-7)

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Publikované překlady
Publikované překlady