Nevyžádaná pošta

Spam

Definice nevyžádané pošty

Spammingem se označuje typicky hromadné rozesílání nevyžádaných zásilek, označovaných jako spam, nabízejících – a to nejen – zboží a služby. Spammer je osoba, která spam vědomě rozesílá.

Spamming je činnost, která představuje hrubé porušení pravidel internetové etikety, kdy odesílatelé obtěžují uživatele internetu nevyžádanými e-maily, aniž by je postižení sami iniciovali, či s nimi vyjádřili souhlas. Adresáti jsou nuceni vynakládat čas, pozornost a úsilí na aktivity, které by jinak sami neprováděli, a prostředky pro obranu proti nevyžádané poště.

Spam zahlcuje přenosové kanály, zpomaluje tak doručování běžné elektronické pošty, a způsobuje škodu v podobě zvýšených nákladů za přenos nadměrného množství dat. Spam zvyšuje spotřebu systémových prostředků počítače i elektrické energie pro filtrování, ukládání a indexování.

Do kategorie spamu spadá i princip opt-out, kdy je příjemce bez svého vědomí a souhlasu nejprve zařazen na distribuční seznam, a teprve poté je mu alibisticky nabídnuto se z tohoto seznamu vyřadit. Uživatel je nepřípustně nucen reagovat na aktivity někoho jiného, kdo je provedl bez jeho vědomí a souhlasu.

Prohlášení k nevyžádané poště

O příjem nevyžádané pošty jakéhokoliv druhu výslovně nemáme zájem a důrazně se distancujeme od jakýchkoliv spammingových aktivit. Spamming nepovažujeme za kavalírský delikt. Proti explodujícímu množství spamu jsme zavedli restriktivní opatření a všemi dostupnými prostředky se mu bráníme.

Nevyžádaná pošta v roce 2007

Spamy v naší schránce v roce 2007

Smutný rekord v prosinci: téměř 13 000 nevyžádaných zásilek

V průběhu roku 2007 jsme zaregistrovali 47 078 nevyžádaných zásilek, zaslaných na adresy naší elektronické pošty. Naprosto drtivá většina z nich byla v anglickém jazyce.

Smutným vrcholem byl prosinec, kdy se počet spamů oproti předchozímu měsíci zdvojnásobil. Prosincových 12 849 spamů představuje 415 spamů denně a 330 % měsíčního průměru za celý roku 2007.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Nevyžádaná pošta
Spam – nevyžádaná pošta