Identifikační údaje a právní informace k internetovým stránkám

Identifikační údaje k informacím zpřístupňovaným veřejnosti prostřednictvím dálkového přístupu v souladu s § 435 zákona č. 89/2012 Sb. a související právní informace

sochorek.cz

 • Internetové stránky OSVČ podle zákona č. 455/1991 Sb.
 • Mgr. Radim Sochorek, Ostrava, Česká republika
 • IČO: 63334488
 • DIČ: CZ7303105557
 • Vznik živnostenského oprávnění dle zák. č. 455/1991 Sb. ke dni 25. září 1995 (Magistrát města Ostravy, č. j. ZURZP/4095/10/CAM/2)
 • Adresa serveru: https://www.sochorek.cz/
 • Kontaktní údaje: https://www.sochorek.cz/cz/kontakt/
 • Poskytovatel obsahu: Mgr. Radim Sochorek
 • Osoba odpovědná za obsah: Mgr. Radim Sochorek
 • Kontaktní údaje OSVČ, osoby odpovědné za obsah a poskytovatele obsahu jsou identické. Korespondenční adresa je shodná se sídlem.

Vyloučení odpovědnosti:

 • Informace, poskytnuté na tomto serveru, byly sestaveny podle nejlepšího vědomí a svědomí poskytovatele. Přesto neneseme žádnou odpovědnost za správnost, úplnost, aktuálnost nebo kvalitu poskytnutých informací, obzvláště, došlo-li ke změnám na straně externích zdrojů. Jakékoliv požadavky na odškodnění materiálního nebo nemateriálního charakteru ohledně použitelnosti, použití chybných nebo neúplných informací, jsou zásadně vyloučeny. Vyhrazujeme si právo stránky bez předchozího upozornění částečně nebo zcela změnit, doplnit, smazat, nebo uveřejnění informací na přechodnou dobu nebo trvale zastavit.

Názvy produktů a značek:

 • Použité názvy produktů, jména firem apod. mohou být ochrannými nebo registrovanými známkami příslušných vlastníků, bez ohledu na to, zda jsou zde jako takové vyznačeny.
 • Název Sochorek® a jeho grafické znázornění v logu i s jeho částmi je registrovanou ochrannou známkou (ÚPV-ČR 459158/301850).

Autorská práva:

 • Všechna práva vyhrazena. Není-li uvedeno jinak, je vlastníkem autorských práv k textům, překladům, přehledům, databázím, obrázkům, fotografiím, audiovizuálním záznamům a grafické podobě stránek na tomto serveru Mgr. Radim Sochorek. Použití a šíření těchto materiálů a forem nebo jejich částí, zejména převzetí, přepracování, překlad, zařazení do jiného díla (tedy i do rámů na cizích stránkách) v tištěné nebo elektronické podobě bez předchozího písemného svolení autora a uvedení zdroje není dovoleno, a to výslovně ani v rámci zpravodajské licence podle § 34 autorského zákona (zákon č. 121/2000 Sb.). Autorská díla z externích zdrojů byla použita v souladu s autorským zákonem se svolením nositelů práv uveřejnění, citace v souladu s  § 31 autorského zákona .

Externí odkazy:

 • Neneseme žádnou odpovědnost za obsah, formu nebo jazykovou kvalitu externích stránek, na které vedou z tohoto serveru odkazy. Za obsah odkazovaných externích stránek nesou odpovědnost výhradně jejich provozovatelé. V rámci těchto internetových stránek jsou sekce s externími odkazy zpravidla vyznačené hvězdičkou (*).

Osobní údaje:

 • Explicitně poskytnutá osobní data zákazníků/návštěvníků nebudou bez jejich souhlasu zásadně poskytnuty třetím osobám. Výjimkou je porušení pravidel internetové etikety nebo právních předpisů ze strany zákazníka/návštěvníka. Implicitně poskytovaná data v souvislosti s přístupem na webové stránky jsou využívána pro vyhodnocování statistik a optimalizaci zobrazení reklam. Technologie cookies, JavaScript a web beacons, které jsou přitom využívány, je možné na internetovém prohlížeči nebo jinými softwarovými prostředky vypnout, může však dojít k chybnému načtení stránek a narušení jejich interaktivnosti.
 • Na našich webových stránkách se mohou zobrazovat reklamy poskytované reklamními společnostmi třetí strany. Tyto společnosti mohou používat údaje (nikoli však jméno, adresu, e-mailovou adresu a telefonní číslo) o vašich návštěvách těchto i jiných webových stránek k poskytování reklam na zboží a služby, které vás zajímají. Chcete-li se o těchto postupech dozvědět další informace a chcete-li vědět, jak můžete těmto společnostem zabránit ve využívání uvedených údajů, klikněte sem.

Cookies:

 • Tento web používá pro optimalizaci stránek, analýzu přístupů a personalizaci reklamy soubory "cookies". Dalším prohlížením tohoto webu udělujete souhlas s jejich používáním. Používání souborů cookies můžete odmítnout volbou příslušného nastavení ve vašem prohlížeči, můžete tím však omezit funkčnost těchto stránek.
 • Tato stránka používá službu Google Analytics, poskytovanou společností Google, Inc. (dále jen “Google”). Služba Google Analytics používá souborů “cookies”, které jsou textovými soubory ukládanými do vašeho počítače umožňující analýzu způsobu užívání této stránky jejími uživateli. Informace vygenerované souborem cookie o užívání stránky (včetně vaší IP adresy) bude společností Google přenesen a uložen na serverech ve Spojených státech. Google bude užívat těchto informací pro účely vyhodnocování užívání stránky a vytváření zpráv o její aktivitě, určených pro její provozovatele, a pro poskytování dalších služeb týkajících se činností na stránce a užívání internetu vůbec. Google může také poskytnout tyto informace třetím osobám, bude-li to požadováno zákonem nebo budu-li takovéto třetí osoby zpracovávat tyto informace pro Google. Google nebude spojovat vaší IP adresu s jakýmikoli jinými daty, která má k dispozici. Můžete odmítnout používání souborů cookies volbou v příslušném nastavení ve vašem prohlížeči, avšak uvědomte si, že jestliže tak učiníte, tak nebudete schopni plně využívat veškeré funkce této stránky. Používáním této stránky souhlasíte se zpracováváním údajů o vás společností Google, a to způsobem a k účelu shora uvedeným.

Obsah infoservisu:

 • Články zpravidla neprocházejí jazykovou úpravou a mimo kategorií 'Sdělení' a 'sochorek.cz' jsou určeny pro naše zákazníky. Vyhrazujeme si právo příspěvky podle zvážení dodatečně upravovat nebo mazat. Subjektivní názor je zpravidla vyznačen jako komentář. Výslovně se distancujeme od obsahu externích odkazů a nepřebíráme odpovědnost za zobrazovanou externí reklamu.

Použité technologie:

 

 • Tyto internetové stránky jsou on-line od 05.03.1999, pod doménou www.sochorek.cz od 19.10.1999.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

www.sochorek.cz