Přehled tisku: Tlumočení novinového projektu

Mládež a životní prostředí – mezinárodní kooperace s Frankfurter Allgemeine Zeitung

  • Orig. název: Jugend und Umwelt – Grenzüberschreitende Kooperationen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland
  • Ruth Volkmann
  • Vera Krause
  • studenti Evropského gymnázia ve Wörthu
  • Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.02.2002

Novinová rešerše studentů gymnázia z německého Wörthu (Porýní-Falcko) k tématům životního prostředí při jejich návštěvě Ostravy v květnu 2001.

Jugend und Umwelt/Mládež a životní prostředí

Frankfurter Allgemeine Zeitung, 25.02.2002, str. 55

Výsledek jejich práce – rozhovor a reportáže – vyšly ve Frankfurter Allgemeine Zeitung na stránce »Mládež a životní prostředí«

Obsah:

  • Dotazování obyvatel Ostravy na jejich názor k životnímu prostředí
  • Rozhovor s vedoucím odboru životního prostředí
  • Reportáž z exkurze v koksovně Šverma
  • Reportáž z návštěvy Business Innovation Center
  • Bilance setkání
Těžký průmysl a těžba uhlí formovaly tvář českého města Ostravy. A silně zatěžovaly životní prostředí. Více než deset let však pracují odpovědní činitelé na zlepšení čistoty vzduchu a vody. S úspěchem. (...)

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku