Přehled tisku: Tlumočení novinového projektu

Mládež a životní prostředí – mezinárodní kooperace s Frankfurter Allgemeine Zeitung

 • Orig. název: Jugend und Umwelt – Grenzüberschreitende Kooperationen mit der Frankfurter Allgemeinen Zeitung für Deutschland
 • Ruth Volkmann
 • Vera Krause
 • studenti Evropského gymnázia ve Wörthu
 • Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.05.2002

Novinová rešerše studentů gymnázia z německého Wörthu (Porýní-Falcko) k tématům životního prostředí při jejich návštěvě Ostravy v říjnu 2001.

Jugend und Umwelt/Mládež a životní prostředí


Frankfurter Allgemeine Zeitung, 15.05.2001, str. 11

Výsledek jejich práce – rozhovor a reportáže – vyšly ve Frankfurter Allgemeine Zeitung na stránce »Mládež a životní prostředí«.

Obsah:

 • Nebezpečí unikajících důlních plynů a likvidace zamořené půdy
 • Reportáž z návštěvy území bývalé koksovny a sousední haldy
 • Rozhovor s hornickým historikem
 • Soutěž o budoucí podobu území koksovny
 • Historie těžby uhlí
 • Fakty k haldám a důlním plynům
 • Bilance setkání
Půda je zamořená. Pod mnoha starými budovami uniká metan; mimoto hrozí nebezpečí zřícení. Území bývalé koksovny Trojice v české Ostravě není místem, kde by se člověk zdržoval déle, než je nutné. To se má změnit. (...)

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku