Přehled tisku: On-line slovník

On-line překlady: Slovníky na internetu

Na internetu jsou běžně dostupné on-line slovníky, které se na rozdíl od svých tištěných příbuzných mohou pochlubit rychlostí vyhledávání termínů (...)

Jakub Holý: 
On-line překlady. Slovníky na internetu. 
Hospodářské noviny, 8. 6. 2004

(...) Často je však možné se setkat s termíny, které v běžných slovnících nejsou z různých důvodů zahrnuty. Obvykle jde o slova, která jsou používána jen v odborných materiálech (...)

Jakub Holý: 
On-line překlady. Slovníky na internetu. 
Hospodářské noviny, 8. 6. 2004

(...) Na adrese www.sochorek.cz/archiv/slovniky/abklex.htm je k dispozici ABKLEX, slovník zkratek z oboru informatiky a telekomunikací, který zahrnuje zhruba 8500 zkratek v angličtině a němčině. Není to slovník klasického střihu, protože zkratky jsou dešifrovány do své plnohodnotné podoby (tedy například že HGA znamená Head Gimbal Assembly), a nikoli přeloženy do češtiny. Je to ale pochopitelné – překlady by většinou neměly smysl, protože počítačový svět je zkrátka angličtinářský (...).

Jakub Holý: 
On-line překlady. Slovníky na internetu. 
Hospodářské noviny, 8. 6. 2004

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku