Přehled tisku: Článek ve zpravodaji o exkurzi po sociálních zařízeních

Exkurze po českém sociálním systému. Motto: "Učit se od druhého"

  • Orig. název: Eine Reise in die tschechische Soziallandschaft.
    Motto:
    'Voneinander lernen'"
  • Rundbrief Sozialplattform, listopad 2010
 

Artikel über die Exkursion
17 členů hornorakouského vrcholného orgánu, kteří projevili zájem, se vydali na cestu v Českých Budějovicích pronajatým autobusem v doprovodu tlumočníka Mgr. Radima Sochorka na výměnu zkušeností s institucemi a sociálními projekty v Českých Budějovicích, Plzni, Praze a Týně nad Vltavou.
 

Tlumočení exkurze po sociálních zařízeních.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku