Přehled tisku: Článek o slovanských jazycích

Příbuzné duše/Proč se učit jazyky jižních a západních Slovanů


článek Rodstvjennyje duši/Příbuzné duše
Mimo jazyků sousedního Běloruska a Ukrajiny patří do slovanské skupiny bulharský, srbský, slovenský, polský, český a chorvatský jazyk. Nejsou tak populární a poptávané kvůli kariéře jako románsko-germánské. Nicméně znalost jednoho z nich vám pomůže získat bezplatné vyšší vzdělání v Česku nebo rozjet v jiných státech svůj turistický byznys. (…) 
Článek o slovanských jazycích: čeština (úryvek)
(…)
Článek o slovanských jazycích: čeština (úryvek)
Přístup k jazyku ulehčují četné on-line projekty: (…) o češtině v češtině (www.sochorek.cz/archiv/jazyky/cestina/fakta.htm).

Odkaz na článek o češtině na našem webu.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku