Přehled tisku: Přednáška na Překladatelské dílně Dne s překladem na katedře germanistiky FF Ostravské univerzity

Překladatelská dílna v rámci Dne s překladem na Ostravské univerzitě

  • Listy Ostravské univerzity 2/2012
  • ToP 104/2012
  • Autor: Ing. Monika Martínková

Přednáška na Překladatelské dílně

Přednáška na Překladatelské dílně

Přednáška na Překladatelské dílně

Přednáška na Překladatelské dílně

(…) Mgr. Radim Sochorek (…) představil práci překladatele pro Evropskou unii. Studentům vysvětlil, proč se překládá do všech úředních jazyků, jaké jsou požadavky, co je třeba dodržovat a jaké zdroje má překladatel k dispozici.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku