Přehled tisku: Přednáška na Překladatelském workshopu česko-německých kulturních dní v Ostravě

[Potřetí – ale ne naposledy aneb opět] o česko-německých kulturních dnech

  • Listy Filozofické fakulty Ostravské univerzity 4/2013
  • Listy Ostravské univerzity 2/2013

Česko-německé dni v Ostravě

(…)

Česko-německé dni v Ostravě

V prostorách klubu Atlantik se konal Překladatelský workshop kolegů katedry, kde o specifikách překladatelského a tlumočnického řemesla promluvili Mgr. Radim Sochorek, absolvent KGE FF OU, tlumočník a překladatel (…).

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku