k Přehled tisku (2013) | sochorek.cz -- tlumočník - překladatel němčina, nizozemština

Přehled tisku: Workshop o překladatelské a tlumočnické praxi na  Slezské univerzitě v Opavě

ISPAN: výstupy projektu Inovace studijního programu Angličtina a Němčina ve znamení vysoké kvality

Závěrečný workshop na téma propojení teorie a praxe studia jazyků se 10. června stal také náročným veřejným hodnocením tříletého projektu Inovace studijního programu Angličtina a Němčina (ISPAN) řešeného na Ústavu cizích jazyků Filozoficko-přírodovědecké fakulty v rámci operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost od října 2010. (…)

Jeho účastníci z řad odborných pracovníků oddělení anglistiky a amerikanistiky a oddělení germanistiky Ústavu cizích jazyků (ÚCJ), ale především studentů středních škol a jejich pedagogů (…) se zabývali konkrétními tématy využití jazykových schopností (…) v sekcích zaměřených v posluchárnách budovy na Masarykově ulici a ve výukovém areálu na Hradecké ulici v Opavě na odborný překlad z angličtiny z oblasti strojírenství a metalurgie, státní správy a Evropské unie a na odbornou komunikaci v němčině, konkrétně její uplatnění v turismu a v lázeňství, na znalosti reálií Německa, Rakouska a Švýcarska a na prezentaci zajímavostí z překladatelské praxe.

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

Přehled tisku