Naše know-how

Překlady

 • Kvalita podle pravidel jakostní normy DIN 2345
 • Překlady pro interní potřebu i publikování komerčního i nekomerčního charakteru.

Příklady překládaných dokumentů

 • dokumentace
 • korespondence
 • listiny
 • literatura
 • návody k použití
 • novinové články
 • popisy produktů
 • prezentace
 • protokoly
 • předpisy
 • reklama
 • smlouvy
 • učební podklady
 • webové stránky
 • zákony
 • zápisy
 • zprávy
 • ...

Speciální oblasti překladu