k Odborné zaměření | sochorek.cz -- tlumočník - překladatel němčina, nizozemština

Naše know-how

Odborné zaměření

S jakým odborným zaměřením máme při tlumočení a překladech zkušenosti?

Okruh A – témata, na kterých pracujeme velmi často

 • ekonomika
 • navigační technika
 • obchodní korespondence
 • plynárenství
 • právo (smlouvy)
 • výpočetní technika/IT

Okruh B – často se objevuje také

 • cestovní ruch
 • doprava
 • hornictví
 • internetové stránky
 • marketing
 • stavebnictví

Okruh C – máme zkušenosti i s těmito tématy

 • dřevozpracující průmysl
 • hromadné sdělovací prostředky – tištěná a elektronická média
 • logistika
 • nakladatelská činnost
 • polygrafie
 • reklama
 • satelitní technika
 • sklářský průmysl
 • společenské vědy

Témata, u kterých je lépe se obrátit na někoho jiného

 • gastronomie
 • historie
 • lékařství
 • matematika

sochorek.cz (němčina, nizozemština) – profesionální poskytovatel překladatelských služeb od roku 1995

G. Sturm: Učírna