„Hranice mého jazyka znamenají hranice mého světa.“

L. W.

Radim Sochorek

Poskytovatel tlumočnických a překladatelských služeb v němčině a nizozemštině od r. 1995

Tlumočení

Tlumočení čeština - němčina v domovském regionu (Ostrava) a na služebních cestách v tuzemsku a zahraničí.

Překlady

Překlady němčiny a nizozemštiny komerčního a nekomerčního charakteru pro interní potřebu i publikování.

Soudní překlady

Překlady veřejných a soukromých listin v němčině a češtině. Potvrzení shody mezi předlohou a překladem.

Kurent a fraktura

Přepis psaných a tištěných německých textů v novogotickém písmu a jejich překlad do češtiny.

Cizojazyčné rešerše

Prohledávání elektronických a tištěných zdrojů v mých pracovních jazycích němčině a nizozemštině.

Tlumočník a překladatel s dlouholetou praxí

00

let pracovních zkušeností

00

let jazykové praxe

00

pracovní jazyky

Co říkají zákazníci

Obratem Vám chci poděkovat za perfektní a promptní práci; udělal jste nám velikou radost. Je opravdu milé (a výjimečné) se ještě dnes setkat s takovým přístupem. Rád Vás doporučím, objeví-li se poptávka.

R. Č.

Velice si ceníme profesionálného překladu a flexibility z Vaší strany. Jakmile budeme mít další překlad, určitě se ozveme.

T. U.

Je příjemné mít takové zanícené lidi spolupracující na projektu. Vážím si Vašich znalostí, účasti na diskuzích, tlumočnických dovedností a temperamentu pro práci v takovém stresujícím prostředí.

J. M.

Vaše překlady jsou vskutku nádherné a jsem Vám za ně velmi zavázána. Nejenže česká podoba článků díky Vám nabyla věcné správnosti, ale navíc i překrásné poetiky.

A. K.

Jelikož jste široko daleko nejlepší tlumočník na němčinu, tak se vždy obracím na Vás.

M. B.

Výhody spolupráce

Bezplatná kalkulace

U mně můžete vědět dopředu, kolik Vás to bude stát. Bezplatně a nezávazně vám spočítám cenu za službu, o kterou máte zájem.

Know-how

Jako absolvent technického i humanitního vzdělání pracuji s odbornými tématy a texty z mnoha oborů. Aktivní práce se softwarovými nástroji a tlumočnickou technikou.

Rozšiřování kvalifikace

Jsem v kontaktu s živým jazykem, dále se vzdělávám a sleduji poslední trendy. Investuji do slovníků a jiné sekundární literatury a pomůcek.

Outsourcing

Má o úspěchu rozhodnout znalost cizího jazyka? Využijte mé jazykové a překladatelské kompetence a soustřeďte se na svou práci a komunikaci v mateřském jazyce.

Chcete se dozvědět více?

Další informace o mně naleznete v mém životopisu. V případě zájmu o některou z nabízených služeb můžete využít i kontaktní formulář.

Články a glosáře

Články a glosáře

Příruční knihovna a ukázky překladů: glosáře, články o pracovních jazycích a aspektech mého povolání.

Ze světa mezi dvěma jazyky

Ze světa mezi dvěma jazyky

Archiv článků ze světa jazyků, tlumočení, překládání, recenze slovníků a softwaru.

Fotogalerie

Fotogalerie

Fotografie z akcí pro zákazníky – tlumočení v různém prostředí, přednášky o mé práci.