Životopis tlumočníka a překladatele

Mgr. Radim Sochorek

Tlumočník a překladatel podle zákona č. 455/1991 Sb. jako osoba samostatně výdělečně činná.
Soudní překladatel jazyka německého a českého podle zákona č. 354/2019 Sb.

1973
Narozen v Ostravě
1979–1987
Základní škola s  rozšířeným vyučováním cizích jazyků (ruština, němčina)
1987–1991
Střední průmyslová škola chemická Ostrava (Chemická technologie)
1991–1996
Filozofická fakulta Ostravské univerzity: denní studium

Německý jazyk a literatura, Základy společenských věd

ff.osu.cz

1993
Vysokoškolský kurz studentů germanistiky na Humboldtově univerzitě v Berlíně
1993–1994
Německý seminář Curyšské univerzity, Švýcarsko: hostující studium

Německý jazyk a literatura

www.unizh.ch

1995–dnes
Osoba samostatně výdělečně činná

Tlumočník a překladatel na základě živnostenského oprávnění

www.sochorek.cz

1996
Ostravská univerzita: složení magisterské zkoušky

Obhájení magisterské práce »Jazyk Christiany F.« z německé lexikologie

1997–1998
Civilní služba v Archivu města Ostravy
2006
Ostravská univerzita: kurz překladu a tlumočení, úspěšné složení závěrečné překladatelsko-tlumočnické zkoušky

Jednostranný a oboustranný překlad a tlumočení německých a českých textů

2007–2012
Katedra germanistiky Ostravské univerzity: externí přednášky v kurzu překladu a tlumočení rozšiřujícího studia
2012–2013
Právnická fakulta Masarykovy univerzity: kurz Právního minima pro překladatele a tlumočníky, úspěšné složení závěrečného testu

České právo, německá právní terminologie

www.law.muni.cz

Jazykové zkoušky

 • němčina 1993, 1995, 1996 (státní zkoušky)
 • nizozemština 1994 (certifikát)
 • angličtina 1991 (maturitní zkouška)

Jazykové znalosti

 • ruština (od r. 1981)
 • němčina (od r. 1983)
 • angličtina (od r. 1987)
 • nizozemština (od r. 1992)
 • francouzština (od r. 2002)
 • italština (od r. 2015)
 • polština (od r. 2019)

Studijní a pracovní pobyty v zahraničí

 • Německo
 • Nizozemsko
 • Rakousko
 • Slovensko
 • Švýcarsko

Členství v organizacích

 • Alliance Française Ostrava, z. s. >>
 • Komunitní zahrada Tržnice, z. s.
 • MitOst e. V. >>

Sociální sítě

Historie podnikání

1995
Registrace k podnikatelské činnosti

pod obchodním názvem Mgr. Radim Sochorek

1999
Spuštění vlastní internetové prezentace

doména sochorek.cz

1999
Rozšíření nabídky o cizojazyčné rešerše
od r. 2001
Nová definice kvality

provádění překladů podle pravidel normy DIN 2345

od r. 2002
Používání CAT software

práce s programy pro podporu překladu

2005
Spuštění Weblogu ze světa mezi dvěma jazyky

Informace ze světa jazyků, překladatelství, slovníků, lokalizace

2008
Registrace ochranné známky

Sochorek®

od r. 2008
Překlady pro instituce EU
2010
Registrace k DPH
2016
Rozšíření nabídky o přepis a překlad dokumentů v německých historických písmech

kurent a fraktura

2022
Zápis do seznamu soudních tlumočníků a soudních překladatelů

soudní překladatel jazyka německého a českého podle zákona č. 354/2019 Sb.