Služby

Tlumočení

Tlumočení čeština – němčina v domovském regionu (Ostrava) a na služebních cestách v tuzemsku a zahraničí.

Překlady

Překlady němčiny a nizozemštiny komerčního a nekomerčního charakteru pro interní potřebu i publikování.

Soudní překlady

Překlady veřejných a soukromých listin v němčině a češtině. Potvrzení shody mezi předlohou a překladem.

Kurent a fraktura

Přepis psaných a tištěných německých textů v novogotickém písmu kurentu a fraktuře a jejich překlad do češtiny.

Cizojazyčné rešerše

Prohledávání elektronických a tištěných zdrojů v mých pracovních jazycích němčině a nizozemštině.

Služby

Moje pracovní jazyky

Čeština

Němčina

Nizozemština

Pracovní jazyky

Odborné zaměření

S jakým odborným zaměřením mám při tlumočení a překladech zkušenosti?

Obory, se kterými nejčastěji pracuji

 • ekonomika
 • obchodní korespondence
 • odpadové hospodářství
 • právo (smlouvy)
 • stavebnictví
 • výpočetní technika/IT

V minulosti jsem také tlumočil a překládal

 • cestovní ruch
 • doprava
 • hornictví
 • internetové stránky
 • marketing
 • navigační technika
 • plynárenství

Další obory, ke kterým disponuji odbornými slovníky

 • dřevozpracující průmysl
 • tištěná a elektronická média
 • logistika
 • nakladatelská činnost
 • polygrafie
 • reklama
 • satelitní technika
 • sklářský průmysl
 • společenské vědy