Moje pracovní jazyky

Jazyk A: čeština

 • rodilý mluvčí
 • jazyk, do kterého nabízím překlady z jazyka B a C a překlady do jazyka B

Jazyk B: němčina

 • jazyk, ve kterém nabízím tlumočení a překlady v kombinaci s jazykem A oběma směry
 • znalost nového pravopisu (2006)
 • znalost regionálních variant spisovného jazyka (Německo, Rakousko, Švýcarsko)
 • 41 let aktivní jazykové praxe
 • vysokoškolské studium v tuzemsku i zahraničí
 • 3 státní zkoušky
 • 29 let profesionální překladatelské činnosti
 • dlouhodobé pobyty v německy hovořících zemích

Jazyk C: nizozemština

 • jazyk, ze kterého nabízím pouze písemné překlady, a to do jazyka A, příp. B
 • základní znalosti regionálních variant spisovného jazyka (holandština, vlámština)
 • 32 let pasivní jazykové praxe
 • certifikát Nizozemština jako cizí jazyk
 • 29 let profesionální překladatelské činnosti
 • pobyty v nizozemsky hovořících zemích

Jazyky D

 • nepřekladové jazyky, které ovládám na pasivní úrovni
 • v těchto jazycích mi můžete např. poskytnout materiály pro přípravu na tlumočení nebo referenční materiály k překladovým zakázkám

V abecedním pořadí:

 • angličtina
 • francouzština
 • italština
 • polština
 • ruština
 • slovenština